T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/89

 

Tarih:  28.07.2010

Konu:  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 29.07.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

            2-)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11825

8699525795960

OXALPIN 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E421B

29/07/2010

29/07/2010

 

JENERİK

44,00%

37,00%

33,00%

0-2,5%

A11826

8699525795953

OXALPIN 50 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E421A

29/07/2010

29/07/2010

 

JENERİK

46,00%

39,00%

35,00%

0-2,5%

A11827

8699828340065

ROMASULID %1 30 GR JEL

 

 

E247B

29/07/2010

29/07/2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11828

8699578094263

TEGLIX 120 MG 84 FTB

 

 

E424A

29/07/2010

29/07/2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11830

8699566093339

ZHEDON 5 MG 14 FTB

 

 

E332A

29/07/2010

29/07/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

 

EK-2

 

 

 

 

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

 

 

 

 

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

 

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

 

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A10294

8699043151026

PROGRAF 0.5 MG 50 KAP

 

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%