T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/87

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

 

Tarih:  20.07.2010

Konu: Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması. kolay erisilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak; il/ilcelerin nüfus, sigortalı sayısı, isyeri sayısı, en yakın SGIM/SGM'ye uzaklık. 2022 sayılı Kanundan yararlanan sayısı, yesil kartlı sayısı. emekli sayisi, sosyo-ekonomik faktorler, cografi kosullar ve ulasım imkanları gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda sigortalı, isveren ve hak sahiplerimize daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için ekli listede belirtilen 15 ilde 36 adet Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulması,

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Kurtköy Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin, adres değişikliği nedeniyle isminin Siireyyapasa Saglık Sosyal Güvenlik Merkezi olarak değiştirilmesi,

Kurulacak Sosyal Güvenlik Merkezlerinin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tum lojistik ihtiyaclarına ait planlama, bütçeleme ve uygulama calışmalarının yapılabilmesi için ilgili birimlerle koordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü larafindan yürutülmesi, Yönetim Kurulumuzun 09.07.2010 tarihli. 2010/133 sayih Karar ve Bakanlık Makamının 14.07.2010 tarihli, 234 sayılı Onayı ile uygun gorülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğının buna gore yapılmasını rica ederim.

 

 

EK: SGM Listesi (1 Sayfa)