T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/88

 

Tarih:  21.07.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalı§ma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin deği§ik 2. fıkrası gereği olu§turulan “Ödeme Komisyonu”nun çalı§ma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalı§ma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 22.07.2010 tarihinde yürürlüge girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

2-)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11745

8699828690078

DOXITAX 20 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK

 

 

E543A

22/07/2010

22/07/2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11746

8699828690108

DOXITAX 80 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK

 

 

E543B

22/07/2010

22/07/2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11747

8699559540017

NAZOFIX %0.05 140 DOZ NAZAL SPREY

 

 

E401A

22/07/2010

22/07/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A01897

8699532364807

CLEOCIN %2 40 GR VAG KREM

8699502360051

 

E033E

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A07687

8699809760370

TAXOTERE IV 20 MG/0.5 ML 1 FLK

 

 

E543A

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A07688

8699809760387

TAXOTERE IV 80 MG/2 ML 1 FLK

 

 

E543B

 

 

-0,49%

ORİJİNAL

22,51%

4,00%

 

0-2,5%