T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/79

 

Tarih: 30.06.2010

Konu: İlaç bedellerinin ödenmesi

 

Kurumumuz tarafından 09.03.2010 tarihinde yayımlanan 2010/38 sayılı Genelge ile Sağlık Bakanhş ının ilaçların dış ambalajlarında izleme ve geri ödeme amacıyla karekod bulunmasına ilikin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 16.05.2010 tarihinden itibaren dış ambalajında karekod bulunan ilaçların İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kurumumuza fatura edilmesi gerektiği, karekodsuz ürünlerin eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01.06.2010 tarihine kadar ödeneceği, 01.06.2010 tarihi itibariyle ise tüm ürünlerin sadece İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edileceği duyurulmuştur.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 10.06.2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4 numaralı maddesi ile 12.08.2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeli “ inin Geçici 2 numaralı maddesinde piyasada bulunan karekodsuz ürünlere ilişkin olarak ... 1.1.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat/izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuş ürünlerin satışına 1.7.2010 tarihine kadar izin verilir. …” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bu itibarla konuya ilişkin Kurumumuzca yayımlanan 2010/38 sayılı Genelgede de değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş olup, karekodlu ürünlerin İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kurumumuza fatura edilmesine devam edilecek olmakla birlikte, Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 01.06.2010 tarihinden itibaren, karekodsuz ürünler eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01.07.2010 tarihine kadar Kurumumuza fatura edilebilecektir. 01.07.2010 tarihi itibariyle ise Yönetmelikte karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar hariç olmak üzere tüm ürünler sadece İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.