T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/75

 

Tarih: 25.06.2010

Konu: Donanım ve Yazılım temini

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 16. maddesinde, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir.

Bu madde uyarınca, Merkez ve Taşra Teşkilatının her türlü bilişim hizmetini yürütmek, sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, gerekli yazılım ve donanım alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek üzere gerekli önlemleri almak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır.

Kurumsal yapının oluşturulması ve kurumsal bütünlüğün elde edilmesi amacıyla, faaliyetlerimizin bilgi teknolojilerini ilgilendiren uygulamaları için standart bir altyapının oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Merkezi bir anlayışla yürütülen bu faaliyetler kapsamında, bütün birimlerimizce kullanılan veri tabanı ve uygulamalar kurumsal sistemlerimiz ve sunucularımız üzerinde bulunmakta, bu yapı bilgi bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gereklilik arz etmektedir. De ö işik mekanlarda ve sistemlerde veri tabanının oluşturulması halinde, veri bütünlüğü ve ynetiminin sağlanması engellenecek gerekli koordinasyon sağlanamayacaktır.

Kurumsal sistemlerde yürütülen iş ve işlemlerle baglantılı olarak tüm personelin gerekli yetki ile kullanımına açık Veri Madenciliği işlemlerinin yürütülebileceği Veri Ambarı kurulmuş ve işletime alınmıştır. Bu kapsamda birimlerimizin ihtiyacı olan bilgilerin bu sistemden sağlanmasına, karşılanmayan bilgiler kapsamında bu yapının geliştirilmesine katkı verilerek genişletilmesinin sağlanmasına önem verilmelidir.

Bilgi teknolojisi faaliyetleri kapsamında kurumsal sunucu ve sistemlerde kullanılan veri tabanı bazında birimlerimizde ayrıca sunucu bulundurulmamalı ve veri tabanı kullanılmamalıdır.

Konu ayrıca bilgi güvenliğinin sağlanması ve yönetilebilirlik açısından da önem taşımaktadır. Birimlerimizin ihtiyacı olan birtakım donanım ve yazılım ihtiyaçlarının kendileri tarafından temin edilmesi ve işletime alınması suretiyle genel bilgi teknolojileri sistemi ve yapısı içerisinde bazı problemlere sebep olmaktadır.

Diğer taraftan güvenlik açısından kişisel şifrelerin özenle kullanılması, hukuki ve idari bazı sorunların ortaya çıkmaması amacıyla gizli tutulması gerekmektedir. Ayrıca faaliyetlerimiz gereği çalışılan veri tabanı ve elde edilen verilerle ilgili olarak, hassas ve kişisel nitelikteki verilerin korunması ile kullanımına gerekli özenin gösterilerek gizli tutulmasına da önem verilmelidir.

Kurumsal bütünlüğün elde edilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanarak kesintisiz çalışma gere n inin yerine getirilmesi amacıyla, Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatının ihtiyacı olan donamm ve yazılım temini için Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne bildirim yapılması, teknik şartname hazırlanması işletim, yazılım ve donanımın bakımı hususlarında düzenleme yapılması sırasında yerleşim yeri ve mevcut altyapıyla uyumun belirlenmesine yönelik olarak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların buna göre yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.