T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/70

 

Tarih: 26.05.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.j Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. ve 5.1.j. maddelerine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.06.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

3-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

4-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

5-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'nden Çıkarılan İlaçlar


 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11640

8699523090463

ESODAX 400 MG 10 FTB

 

 

E019C

03.06.2010

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

26,00%

4,00%

15,00%

0-2,5%

 

 
 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye Giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11546

8699580090321

DOLARIT 400 MG 14 FILM TABLET

 

 

E019C

 

08.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı tarih

Listeye Giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11573

8697935090057

ALERTEC 120 MG 20 FTB

 

 

E259A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11574

8697935090064

ALERTEC 180 MG 20 FTB

 

 

E259B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11575

8697936020114

BRONPAX 900 MG 20 EFF TB

 

 

E538A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11576

8699523340087

DICOL JEL %1 50 GR

 

 

E014G

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11578

8697936090025

DONEFIX 10 MG 28 FTB

 

 

E332B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11577

8697936090018

DONEFIX 5 MG 14 FTB

 

 

E332A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11579

8699514650058

EPIXX 100 MG/ML ORAL SOLUSYON 300 ML

 

 

E372F

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11581

8697772570026

FUMAST 1 MG/5 ML SURUP 100 ML

 

 

E031C

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11582

8699523510015

GERAL ORAL SPREY 30 ML

 

 

E080A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

31,00%

4,00%

20,00%

0-2,5%

A11583

8699828010715

GLUCAR 50 MG 30 TB

 

 

E120A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11584

8699828010722

GLUCAR 50 MG 60 TB

 

 

E120A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11585

8699828010739

GLUCAR 50 MG 90 TB

 

 

E120A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11586

8697934090102

INFECUR 500 MG 5 TB

 

 

E257A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11587

8699517150135

KEFSID 500 MG 21 KAPSUL

 

 

E054C

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11589

8699514090274

KETYA 200 MG 60 FTB

 

 

E344C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11588

8699514090205

KETYA 25 MG 30 FTB

 

 

E344A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11590

8699514090281

KETYA 300 MG 30 FTB

 

 

E344D

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11591

8699536091792

KORINT 10 MG 100 FTB

 

 

E364A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11592

8699536590028

KORINT 10 MG/GR 100 GR ORAL DAMLA

 

 

E364B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11593

8699536091839

MEDOVIR 100 MG 28 FTB

 

 

E500A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11594

8699543090658

MELANDA 10 MG 100 TB

 

 

E364A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11595

8699543590035

MELANDA 10 MG/GR 100 GR ORAL DAMLA

 

 

E364B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11596

8697930020059

MUCOMAX 1200 MG 20 EFF TB

 

 

E539A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11597

8699772250021

MUCONEX 600 MG GRANUL ICEREN 30 SASE

 

 

E252A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11598

8697930020103

MUCOVIT-C 600 MG 30 EFF TB

 

 

E252A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11599

8699536091686

NERUDA 100 MG 20 FTB

 

 

E360A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11600

8699536091693

NERUDA 300 MG 50 FTB

 

 

E360B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11601

8699536091709

NERUDA 400 MG 50 FTB

 

 

E360C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11602

8699536091822

NETROLEX 1000 MG 50 FTB

 

 

E372C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11603

8699536091808

NETROLEX 250 MG 50 FTB

 

 

E372A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11604

8699536091815

NETROLEX 500 MG 50 FTB

 

 

E372B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11605

8697933020148

NEWCAL D3 45 EFF TB

 

 

E524A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11606

8699369070018

ONZYD 4 MG AGIZDA DAGILAN 10 TB

 

 

E179C

 

03.06.2010

 

JENERİK

27,00%

4,00%

16,00%

0-2,5%

A11607

8699612010020

OPON 500 MG 20 TB

 

 

E084A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11608

8699809098046

ORELOX 200 MG 15 TB

 

 

E443A

 

03.06.2010

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11609

8699514590064

OSTEOMAX ORAL COZ. 4 FLK

 

 

E242B

 

03.06.2010

 

JENERİK

25,00%

4,00%

14,00%

0-2,5%

A11611

8699514090243

PIQUET 100 MG 30 TB

 

 

E344B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11612

8699514090267

PIQUET 200 MG 30 TB

 

 

E344C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11614

8699828760085

PLOXAL-S 100 MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK

 

 

E421B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11613

8699828760078

PLOXAL-S 50 MG 5 MG/10 ML 1 IV INF. ICIN KON.COZ. ICEREN FLK

 

 

E421A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11615

8699536690018

POTANT 500 MG/100 ML IV INF. COZ.

 

 

E257B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11616

8699536091730

POTANT 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11617

8699540701458

PREFIX 250 MG/5 ML 60 ML ORAL SUSP ICIN TOZ

 

 

E385B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11618

8699724090200

REAKT 10 MG 28 FTB

 

 

E434A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11619

8699724090224

REAKT 20 MG 28 FTB

 

 

E434B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11620

8699724090248

REAKT 40 MG 28 FTB

 

 

E434C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11621

8699540017801

REVIL 2,5 MG 28 FTB

 

 

E365A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11622

8699540017832

REVIL 5 MG 28 FTB

 

 

E365B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11623

8699540017856

REVIL PROTECT 10 MG 28 FTB

 

 

E365C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11624

8699517091636

RIXPER 1 MG 20 FTB

 

 

E361A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11625

8699517091643

RIXPER 2 MG 20 FTB

 

 

E361B

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11626

8699517091650

RIXPER 3 MG 20 FTB

 

 

E361D

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11627

8699517091667

RIXPER 4 MG 20 FTB

 

 

E361E

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11628

8697930090274

ROSUFIX 10 MG 28 FTB

 

 

E434A

 

03.06.2010

 

JENERİK

16,00%

4,00%

5,00%

0-2,5%

A11629

8697930090298

ROSUFIX 20 MG 28 FTB

 

 

E434B

 

03.06.2010

 

JENERİK

16,00%

4,00%

5,00%

0-2,5%

A11630

8697930090311

ROSUFIX 40 MG 28 FTB

 

 

E434C

 

03.06.2010

 

JENERİK

16,00%

4,00%

5,00%

0-2,5%

A11631

8699541094306

SEREX 300 MG 30 FTB

 

 

E344D

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11632

8699514570028

SOLMIRAT 7,5 MG / 5 ML SURUP 100 ML

 

 

E419A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11633

8699828150367

THINCAL 120 MG 42 KAPSUL

 

 

E529A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11634

8699693030023

TOCAS PR 0,4 MG 30 TB

 

 

E409A

 

03.06.2010

 

ORİJİNAL

41,00%

4,00%

30,00%

0-2,5%

A11635

8699772570013

TUSSIA 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E419A

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11636

8699587092823

UNIRETIC 15 MG/ 25 MG 30 FTB

 

 

E540A

 

03.06.2010

 

ORİJİNAL

30,00%

4,00%

19,00%

0-2,5%

A11637

8699349010041

VERTIN 16 MG 30 TB

 

 

E256B

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11639

8699517011832

VESTIBO 24 MG 100 TB

 

 

E256C

 

03.06.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11638

8699828090830

VOLEFLOK 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı tarih

Listeye Giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A09879

8697929020022

CINETIX 900 MG 20 EFF TB

 

 

E538A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09878

8697929020015

MUCOPLUS 1200 MG 20 EFF TB

 

 

E539A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08196

8699587092052

UNIVASC 15 MG 20 FTB

 

 

E540A

 

 

-4,87%

ORİJİNAL

18,13%

0,00%

 

0-2,5%

 

 

EK-3

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DEN ÇIKARILAN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı tarih

Listeye Giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A02572

8699820570071

DUPHALAC 670 MG/ML 250 ML SURUP

 

 

E159A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A03221

8699516359508

FUNGORAL %2 15 GR KREM

 

 

E030C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A03562

8699736690115

HEMOHES %10 IV 500 ML SOL

 

 

E214A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04732

8699624570024

LONGIFENE 1 MG/ML 150 ML SURUP

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04733

8699624010025

LONGIFENE 25 MG 25 TB

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04985

8699736690078

METRONIDAZOL %0.5 100 ML SOL (B.BRAUN)

 

 

E041E

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A06249

8699624010032

POSTADOXINE 25/50 MG 15 TB

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A06977

8699536090245

SANSET 500 MG 10 FTB

 

 

E067B

 

 

 

YİRMİ YIL

62,55%

4,00%

 

0-2,5%

A06979

8699536090238

SANSET 750 MG 10 FTB

 

 

E067A

 

 

 

YİRMİ YIL

67,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08334

8699726191004

VEPESID 50 MG 20 KAP

 

 

E143B

 

 

 

YİRMİ YIL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%