T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/69

 

Tarih: 26.05.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 27.05.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11569

8697936090193

LIMITEN 160 MG 28 FTB

 

 

E433B

27.05.2010

27.05.2010

 

JENERİK

26,00%

4,00%

15,00%

0-2,5%

A11570

8697936090179

LIMITEN 80 MG 28 FTB

 

 

E433A

27.05.2010

27.05.2010

 

JENERİK

22,00%

4,00%

11,00%

0-2,5%

A11571

8699525014108

VAZKOR 10 MG 30 TB

 

 

E002B

27.05.2010

27.05.2010

 

JENERİK

22,00%

4,00%

11,00%

0-2,5%

A11572

8699525014092

VAZKOR 5 MG 30 TB

 

 

E002A

27.05.2010

27.05.2010

 

JENERİK

31,00%

4,00%

20,00%

0-2,5%

 

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A04181

8699205750012

KALSIYUM FOLINAT EBEWE 30 MG/3ML 3 ML 5 AMP

8699510750608

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09691

8699838760105

MABCAMPATH INF SOL ICIN 30 MG/ML KONS 1 ML 3 FLK (10 MG/ML KONSANTRE 3 AMP)

8699546767823

8699546753369

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%