T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/58

 

Tarih: 06.05.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 06.05.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11556

8699540016668

ABIZOL 10 MG 28 TABLET

 

 

E537A

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11557

8699540016712

ABIZOL 15 MG 28 TABLET

 

 

E537B

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11558

8699540016811

ABIZOL 30 MG 28 TABLET

 

 

E537C

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04795

8699517750106

LYSTHENON FORTE %2 5 ML 25 AMP

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-0,0%

A11559

8699293053026

OLAXINN 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E329B

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11560

8699293053019

OLAXINN 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E329A

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11561

8699622280321

OXXA 200 MG/5 ML 100 ML PED SURUP

 

 

E252C

06/05/2010

06/05/2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

11,00%

7,00%

0-2,5%

A11562

8699293593614

RIMANS 2 MG/ML ORAL COZELTI 120 ML

 

 

E477E

06/05/2010

06/05/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A00309

8699643750032

5-FLUOROURACIL BIOSYN 50 MG/ML 5 ML 10 AMP (5-FLUOROURACIL BIOSYN 50 MG/ML 5 ML 1 AMP)

 

 

E122B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09162

8699726014105

ABILIFY 10 MG 28 TB

 

 

E537A

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09163

8699726014150

ABILIFY 15 MG 28 TB

 

 

E537B

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09164

8699726014303

ABILIFY 30 MG 28 TB

 

 

E537C

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10999

8697930090038

AIRFIX 10 MG 28 FTB (AIROL 10 MG 28 FTB)

 

 

E327C

 

 

 

JENERİK

17,00%

4,00%

6,00%

0-2,5%

A11000

8697930080015

AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TB (AIROL 4 MG 28 CIGNEME TB)

 

 

E327A

 

 

 

JENERİK

15,00 %

4,00%

4,00%

0-2,5%

A11001

8697930240082

AIRFIX 4 MG 28 SASE (AIROL 4 MG 28 SASE)

 

 

E327A

 

 

 

JENERİK

15,00 %

4,00%

4,00%

0-2,5%

A11467

8699525595812

ALTIGMIN 2 MG/ML ORAL COZELTI 120 ML

 

 

E477E

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A01263

8699738980559

BERININ-P 600 IU 1 FLK

 

 

E145B

 

 

 

ORİJİNAL

34,00%

4,00%

23,00%

0-2,5%

A03467

8698622250082

GOLYTELY BARSAK TEMIZLEME TOZU 1 POSET

8699796250014

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04180

8699205770010

KALSIYUM FOLINAT EBEWE 100 MG/10 ML 1 FLK

8699510770101

 

E102B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10066

8699205770027

KALSIYUM FOLINAT EBEWE 200 MG/20 ML 1 FLK (LIBA)

8699510770149

 

E102E

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10875

8699828570202

MUCOLATOR 200 MG/5 ML 100 ML PED SURUP

 

 

E252C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10881

8699828570219

MUCOLATOR 200 MG/5 ML 150 ML SURUP

 

 

E252C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%