T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/57

 

Tarih: 05.05.2010

Konu: Vakıf Üniversite hastanelerinin puanlandırılması

 

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu tarafından 16.11.2009 tarihli ve 2009/15627 sayı ile alınan ve 08.12.2009 tarihli ve 27426 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararda; Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak en fazla % 70’ine kadar ilave ücret alabilecekleri belirtilmiştir. Aynı kararda özel hastaneler ile vakıf üniversitelerinin hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar gibi kriterlere göre sınıflandırılmasına ve bu sınıflandırılma çerçevesinde farklı oranların belirlenmesine de Kurumumuz yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu karara istinaden, Kurumumuzca “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” 29.01.2010 tarihinde yayımlanmıştır. Yönergeye göre oluşturulan Komisyon tarafından özel hastaneler ile vakıf üniversite hastaneleri 29.01.2010 tarihinde puanlandırılarak Kurum web sayfasında yayımlanmıştır.

Ancak, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kurumumuz aleyhine Danıştay 10. Dairesi Başkanlığında 2009/15571 esas numarası ile “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge”nin vakıf üniversiteleri yönünden yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açılmıştır.

Danıştay 10. Dairesi Başkanlığı tarafından 05.03.2010 tarihinde “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge”nin vakıf üniversite hastaneleri yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle 05.05.2010 tarihinden itibaren ekli listede belirtilen vakıf üniversite hastaneleri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak Bakanlar Kurulunun yukarıda zikredilen karar çerçevesinde en fazla % 70’ine kadar ilave ücret alabileceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EK: %70’e kadar ilave ücret alabilecek vakıf üniversite hastaneleri listesi (1 sayfa)

 

Sıra No

Tesis Kodu

Tesisin Adı

Tesisin Ünvanı

1

11010020

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi

2

11075005

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi

3

11060401

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Başkent Üniversitesi

4

11420102

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi

5

11350109

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi

6

11345031

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

7

11060092

Fatih Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

8

11340157

Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

9

11340186

T.C İstanbul Bilim Üniversitesi

T.C İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

10

11060165

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

11

11340182

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi