T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/55

 

Tarih: 29.04.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 29.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar


 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A10979

8699541793902

GASTRAZOL-L 40 MG IV  1 FLK

 

 

E267C

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11551

8697936240239

MAGNEFIT 300 MG 20 SASE

 

 

E536A

29.04.2010

29.04.2010

 

YİRMİ YIL

16,00%

4,00%

5,00%

0-2,5%

A11552

8697772570019

MUKOBRON 250 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E104B

29.04.2010

29.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11553

8698877750702

SINDAXEL 150 MG/25 ML 1 FLK

 

 

E275C

29.04.2010

29.04.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11554

8698877750801

SINDAXEL 300 MG/50 ML 1 FLK

 

 

E275D

29.04.2010

29.04.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11555

8699580570090

ZINCOBEST 15 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E345A

29.04.2010

29.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A00312

8699205770041

5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML  10 ML 1 FLK

8699510770118

 

E122C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A00313

8699205770034

5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML 20 ML 1 FLK

8699510770125

 

E122D

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10212

8699205760134

EPIRUBICIN EBEWE 100 MG/50 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK

8699510760195

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A02768

8699205760110

EPIRUBICIN EBEWE 10MG/5 ML 1 FLK

8699510760119

 

E190A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09495

8699205760127

EPIRUBICIN EBEWE 50 MG/25 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK

8699510760188

 

E190B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A02857

8699205760141

ETOPOSID EBEWE 50 MG/2.5 ML 1 FLK (EBV)

8699510760072

 

E143C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04829

8699638240104

MAGNESIUM DIASPORAL 300 MG 20 SASE

 

 

E536A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11163

8699649570160

MEDIZINC 15 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E345A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11363

8699828770275

TAKSEN 150 MG/25 ML 1 FLK

 

 

E275C

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11431

8699559770025

VITAX 300 MG/50 ML 1 FLK

 

 

E275D

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11346

8699828950059

ZOMEBON 4 MG/5 ML IV INF ICIN KONSANTRE COZ ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (ZOMEBON IV 4 MG/5 ML INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK)

8699828760016

 

E375A

30.10.2009

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

EK- 2/E LİSTESİ

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Baz İndirim Oranı

Listeye Giriş Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı
5,24 YTL'dan FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı
5,24 YTL'dan AZ
ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A10371

8699745001797

NEOCATE (APTAMIL NEOCATE) 400 GR

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

0-2,5%