T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/53

 

Tarih: 21.04.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 22.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A07396

8699525752413

SPAZMOL IM/IV 20 MG/ML 1 ML 3 AMP*

 

 

E135A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11550

8699831010030

VASOXEN 5 MG 84 TB

 

 

E450A

22.4.2010

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 NOT: (*)  işaretli ilaçlar için yürürlük tarihi 01.04.2010'dur.

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A01646

8699205760028

CARBOPLATIN EBEWE 150 MG (10 MG/ML) 15 ML 1 FLK

8699510760058

 

E253B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A01647

8699205760035

CARBOPLATIN EBEWE 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK

8699510760065

 

E253C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A01648

8699205760011

CARBOPLATIN EBEWE 50 MG (10 MG/ML) 5 ML 1 FLK

8699510760041

 

E253A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05059

8699205760196

MITOXANTRON EBEWE 20 MG/10 ML FLK

8699510760126

 

E307A

 

 

 

YİRMİ YIL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05891

8699456040016

PANTPAS 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB

8699546040858

 

E267A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05892

8699456040023

PANTPAS 40 MG 30 ENTERIK KAPLI TB

8699546045716

 

E267A

 

 

-8,00%

ORİJİNAL

11,00%

0,00%

 

0-2,5%

A05893

8699456790034

PANTPAS 40 MG IV 1 FLK

8699546790425

 

E267C

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%