T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/51

 

Tarih: 15.04.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 15.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

A03923

8699587652164

ISOFLURANE USP 100 ML INH SOL*

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0,00%

A09216

8699536010434

KINETRA 6.25 MG 30 TB*

 

 

E340A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11548

8699293053033

OLAXINN 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET

 

 

E329F

15.04.2010

15.04.2010

 

JENERİK

12,00%

4,00%

1,00%

0-2,5%

A11549

8699293053040

OLAXINN 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB

 

 

E329D

15.04.2010

15.04.2010

 

JENERİK

16,00%

4,00%

5,00%

0-2,5%

 

 NOT: (*)  işaretli ilaçlar için yürürlük tarihi 01.04.2010'dur.

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

A04781

8699704612231

LUMIGAN 0.3 MG/ML 3 ML GOZ DAMLASI

 

 

 

 

 

-6,96%

ORJİNAL

23,00%

0,00%

 

0-2,5%

A11124

8699586092121

KESTINE 10 MG 20 FTB

8699582091029

 

E494A

 

 

 

ORJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11500

8699828790099

GEMKO 1000 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

 

 

E534B

15.01.2010

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11499

8699828790082

GEMKO 200 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

 

 

E534A

15.012010

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11341

8699514150046

TYOFLEX FORT 8 MG 20 KAP

 

 

E111D

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%