T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/49*

 

Tarih: 08.04.2010

Konu:  Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel maaş ödemelerine ilişkin protokol

 

Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin Bankomat 7/24 sistemi aracılığı ile ödenmesine ilişkin olarak 15.04.2007 – 15.04.2010 tarihini kapsayan protokol 13.03.2007 tarihinde, ek protokol ise 25.05.2007 tarihinde imzalanmış olup, süresi 15.04.2010 tarihinde sona erecektir.

15.04.2010 tarihinden sonra personel ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenebilmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereği Komisyon oluşturulmuş, Komisyonca belirlenen duyuru metni ve şartname Kurumumuz internet sitesinde 12.02.2010 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. 26.02.2010 tarihinde ise bankalardan kapalı zarf ve açık artırma usulüyle teklif alınmış, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatının maaş ve diğer ödemelerine aracılık yapacak olan banka, en yüksek promosyon teklifinde bulunan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olarak belirlenmiştir. Banka ile 06.04.2010 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Banka ile imzalanan Protokole göre;

1- Protokolün süresi 16.04.2010 – 15.04.2013 dönemini kapsamaktadır.

2- Kurum merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemeleri, temerküz şube aracılığı ile bankanın ilgili şubelerinde personel adına açılan vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır. Banka, protokolün yürürlük tarihine kadar maaş hesabı olmayanlara hesap açacak ve hesaba bağlı ATM kartı düzenleyecektir. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hiçbir işleme gerek kalmaksızın 22.11.2011 tarihinde bu protokol kapsamına dahil olacağından, bu tarihten önce bankanın ilgili şubesinde personel adına vadesiz hesap açılması ve ATM kartı düzenlenmesi işlemleri tamamlanacaktır.

3- Bankanın şubeleri ve/veya alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile yapılacak maaş ve diğer ödemelerinden (ikramiye, fazla mesai, ilave ek ödeme ve performans vb.) dolayı Banka, Kurum personelinden herhangi bir ücret almayacaktır. Diğer bankacılık işlemleri için uygulanacak ücret, faiz, masraf vb. konularda bankanın genel usulleri esas alınacaktır.

Personel, maaşını Bankanın ATM’lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilecektir.

4- Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile TL olarak yapılacak havale ve EFT (düzenli EFT dahil) işlemlerinden ücret alınmayacaktır. Şube içerisinden yapılacak havale işlemlerinden ücret alınmayacak, EFT işlemleri için Bankanın cari uygulaması geçerli olacaktır.

5- Banka, protokol süresince Bankomat 7/24 kartı, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı vb. her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir.

6- Bankanın şube ve ATM’sinin olmadığı yerlerde görev yapan personele ait bilgileri (hesap numarası, adı soyadı, TC kimlik no, görev yeri) bildirdiği takdirde diğer banka ATM’lerinin kullanılması durumunda masrafı Banka karşılayacaktır. Bankanın şube ve ATM’sinin bulunmadığı yerler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından personel adına hesap açılan banka şubesine bildirilerek, ilgili personelin hesaplarının sisteme tanımlanması

gerekmektedir.

7- Bu protokolün imzalanması ve protokol süresince yürürlükte kalması karşılığında Banka, 14.000.000,00 TL’yi (ondörtmilyon) promosyon olarak Kuruma ödeyecektir.

Promosyon tutarının %30’u Kurum payı olarak ayrılmış olup %70’i ise Kurum personeline dağıtılacaktır.

Kurum payı düşüldükten sonra, personele dağıtılacak promosyon tutarının yarısı 15 Mayıs 2010 tarihinde görevde bulunan personele eşit şekilde bölünerek 1. taksit olarak 20 Mayıs 2010 tarihinde, 2. taksit ise 15 Mayıs 2011 tarihinde görevde bulunan personele 20 Mayıs 2011 tarihinde eşit şekilde ödenecektir.

İkinci taksitteki personel sayısının ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişiye kadar artması durumunda personelin ikinci taksitteki alacağı promosyon miktarı birinci taksitteki kişi başı olarak almış olduğu promosyon miktarı kadar olacaktır. Personel sayısının, ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişinin üzerinde artması (yeni personel alımı yapılması, aylıksız izin sonrası göreve başlanması vb.) durumunda ise 1000 (bin) kişi baz alınarak birinci taksitte verilen kişi başı promosyon miktarı üzerinden toplam promosyon miktarı hesaplanacak ve bu miktar 2. taksit dönemindeki kişi sayısına bölünerek personele promosyon ödenecektir. Personel sayısının, birinci taksitteki personel sayısından az olması halinde ise 2. taksit dönemindeki promosyon tutarından kurum payı ayrıldıktan sonra kalan tutar mevcut personel sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak personel hesaplarına aktarılacaktır.

Ödemeler, personelin maaş aldığı vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

Bankanın, 1. ve 2. taksit döneminde yapılan ödemeler dışında Kuruma/Kurum personeline herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8- Kurum Başkanlığınca veya devredilen Kurumlar tarafından personelin maaş ödemeleri ile promosyona ilişkin genelge veya genel yazı niteliğindeki talimatlar uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EKLER:

1- Protokol

 

 

(*)  2011/33 Sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır