T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/48

 

Tarih         : 08.04.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 08.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 


 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'E EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

A02404

8699523010232

DILOPIN 5 MG 20 TB*

 

 

E002A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11546

8699580090321

DOLARIT 400 MG 14 FILM TABLET

 

 

E019C

08.04.2010

08.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A03376

8699523750022

GERALGINE-M 1 GR/2 ML 100 AMP*

 

 

H001A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0,00%

A04780

8699541771207

LUMEN 2 MG/ML 50 ML FLK*

 

 

E022F

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05128

8699726012101

MONOPRIL 10 MG 28 TB*

 

 

E472A

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04871

8699786751903

MARCAINE SPINAL HEAVY %0.5 4 ML 5 AMP*

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11547

8699717570030

TUSAMOL 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E419A

08.04.2010

08.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 NOT: (*)  işaretli ilaçlar için yürürlük tarihi 01.04.2010'dur.

 

 
 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

A11385

8699523010317

ACYL 200 MG 25 TB***

 

 

E007A

08.05.2009

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A00879

8699504790306

AREDIA 90 MG/10 ML 1 FLK**

 

 

E447A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A01514

8699523120108

BUTOPAN 10 MG 20 DRJ******

8699578120221

 

E135B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A01516

8699523750077

BUTOPAN 20MG/ML 1 ML 6 AMP*****

8699578750213

 

E135A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11081

8699523010348

DILOPIN 5 MG 30 TB****

 

 

E002A

 

 

 

JENERİK

17,02%

4,00%

 

0-2,5%

A04206

8699523010195

KARBEROL 200 MG 160 TB***

 

 

E012A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04723

8699228090065

LODOZ 2.5/6.25 MG 30 FTB

8699808090034

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09477

8699525093899

LUXAT 10 MG 28 TB

 

 

E327C

 

 

 

JENERİK

17,00%

4,00%

 

0-2,5%

NOT: (*)  işaretli ilaç için yürürlük tarihi 01.04.2010, (**) işaretli ilaç için 25.12.2009, (***) işaretli ilaç için 12.01.2010, (****) işaretli ilaç için 25.02.2010, (*****) işaretli ilaç için 28.01.2010, (******) işaretli ilaç için 22.10.2009'dur.