T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2010/44

 

Tarih         : 31.03.2010

Konu         : SUT’ta yapılan düzenlemeler

                                         

 

Bilindiği üzere 2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Bu hüküm doğrultusunda; 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecek 2010 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nden önce düzenlenmiş olan Diyabet tedavisi”nde kullanılan ilaçlarla ilgili 2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporlar süresinin sonuna kadar geçerli kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.