T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/43

 

Tarih         : 31.03.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11545

8699638772070

CARBOPLATIN-TEVA 150 MG/15ML ENJ.COZ

 

 

E253B

01.04.2010

01.04.2010

 

YİRMİ YIL

25,00%

4,00%

14,00%

0-2,5%

 

 

 

 
 

EK-2

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

 

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A10681

8699814270345

EKIPENTAL 0.5 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1FLK

 

 

E230B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10569

8699814270352

EKIPENTAL 1 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E230A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10480

8699814270413

EKIPIM 1000 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E306A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10430

8699814270406

EKIPIM 500 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E306B

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08193

8699541793001

UNIKLAR IV 500 MG 1 FLK

 

 

E032F

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A00509

8699205770102

ALEXAN 1.000 MG/20 ML 1 FLK

8699582770160

8699582750070

E258C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11019

8699508270590

IEFORAN 500 MG IM/IV 1 FLK

 

 

E058B

 

 

 

YİRMİ YIL

21,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11020

8699508270606

IEFORAN IV/IM 1 GR 1 FLK

 

 

E058A

 

 

 

YİRMİ YIL

21,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11175

8699821610080

EIFEL 5.6 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

E503A

09.09.9999

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09173

8699543010601

NORMOPRES 5 MG 30 TB

 

 

E002A

 

 

 

JENERİK

17,00%

4,00%

 

0-2,5%

A04845

8699511940039

MAGNESIE CALCINEE SABA TOZ(MAGNOKAL 3 GR/OLCEK 100 GR TOZ)

 

 

E163A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08897

8699711953235

NUTRINI ENERGY 200 ML(BIOSORB PAEDIATRIC ENERJI 200 ML)

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08898

8699711953204

NUTRINI  200 ML(BIOSORB PAEDIATRIC STANDARD 200 ML)

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%