T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/40

 

Tarih         : 24.03.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 25.03.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’Ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’De Düzenlenen İlaçlar

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11542

8699828760054

ETOSID 50 MG/2,5 ML IV INF ICIN KONS. COZ. ICEREN FLK

 

 

E143B

05.03.2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

25.03.2010

0-2,5%

A11543

8699508690657

FUNGAN 2 MG/ML 50 ML  1 FLAKON

 

 

E022F

17.02.2010

11%

 

 

16,00%

4,00%

JENERİK

25.03.2010

0-2,5%

A11544

8699508750511

HEMOPENE 100 MG 5 ML IV 10 AMPUL

 

 

E047C

08.01.2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

25.03.2010

0-2,5%

 

 

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10800

8699820010324

BETASERC 24 MG 20 TB

 

 

E256C

 

11%

 

 

68,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A01512

8699749770064

BUSILVEX (BUSULFEX) 6 MG/ML 10 ML 1 FLK(AMP)

8699749750059

8699702756029

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A02857

8699510760072

ETOPOSID EBEWE 50 MG/2.5 ML 1 FLK (LIBA)

 

 

E143B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A09830

8699673954295

FORSTEO 20 MCG/80 MCL KULLANIMA HAZIR ENJ. KALEMİ(FORSTEO 750 MCG/3 ML ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM )

8699673954233

 

 

 

11%

 

28.03.2005

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A05371

8699505952611

NEUPOGEN 30 MIU 5 KULL HAZIR ENJ

 

 

E520A/E520B

 

11%

 

 

47,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11530

8699033090199

PENSARTAN PLUS 50 MG/12,5 MG 30 FILM KAPLI TB

 

 

E272A

29.01.2010

11%

 

 

47,00%

4,00%

JENERİK

18.02.2010

0-2,5%

A07551

8699586090110

SUPRAX 400 MG 10 FTB

8699502091757

 

E203A

 

11%

 

 

11,00%

4%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A07552

8699586092107

SUPRAX 400 MG 5 FTB

8699502090859

 

E203A

 

11%

-36,55%

 

0,00%

0,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%