T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/39

Tarih: 11.03.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 04.03.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11540

8699717250079

MUKOLATIN 600 MG 30 SAŞE

 

 

E252A

26.02.2010

11%

 

 

15,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A11541

8699536010731

SERPERIL 8 MG 30 TB

 

 

E475D

05.02.2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

 

 

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A02002

8699510190404

CONVULEX 500 MG 60 KAP

 

 

E535A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A02004

8699510030168

CONVULEX-CR 500 MG 50 TB

 

 

E535A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A02032

8699552010449

COVERSYL 8 MG 30 TB

 

 

E475D

 

11%

-3,44%

 

7,56%

0,56%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A03711

8699636090725

HYZAAR 50/12.5 MG 28 FTB

 

 

E272A

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11459

8699517091780

LIPITAKSIN 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

07.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

07.01.2010

0-2,5%

A11519

8697933240188

MUCOSTOP 600 MG 30 SASE

 

 

E252A

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

YİRMİ YIL

11.02.2010

0-2,5%

A07300

8699636090800

SINGULAIR 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A07301

8699636080122

SINGULAIR 4 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327A

 

11%

-3,30%

 

14,00%

1,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09089

8699569090502

ZESPIRA 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A09390

8699569080091

ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327A

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%