T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/37

Tarih: 04.03.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 04.03.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi
 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11539

8699536010724

SERPERIL 4 MG 30 TB

 

 

E475B

26.02.2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

 

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11537

8697930090250

ROSUFIX 5MG 28 FTB

 

 

E434D

22.01.2010

11%

 

 

16,00%

4,00%

JENERİK

25.02.2010

0-2,5%

A04589

8699638770267

LEUCOVORIN-TEVA 100 MG/10 ML 1 FLK (MED)

 

 

E102B

 

11%

 

 

44,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A02793

8699523160012

ERBOLIN 20 MG 14 MIKROPELLET KAP

8699578160814

 

E044A

 

11%

 

 

11,00%

10,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A00354

8699523350048

ACYL %5 10 GR KREM

8699578350017

 

E007D

 

11%

 

 

11,00%

5,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A07335

8699809575073

SITRAKS 40 MG/5 ML 30 ML SURUP

8699542570038

 

E227B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A02193

8699809595026

DEPAKIN 200 MG/ML 40 ML SOL

8699542590043

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A09790

8697928020122

CEC 500 MG 20 EFF TB

 

 

E054C

 

11%

 

 

30,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A02195

8699809037755

DEPAKIN CHRONO BT 500 MG 30 FTB

8699542030020

8699542030013

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%