T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

 

GENELGE

2010/36

 

Tarih: 03.03.2010

Konu: Grup Başkanlıkları ve Görev Alanları

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6. maddesi ikinci fıkrasında; “Devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde grup başkanlığı şeklinde müfettişlerin çalışmaları sağlanır. İhtiyaç halinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanının önerisi, Başkanın onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile bu iller dışında da Grup Başkanlığı şeklinde müfettişlerin çalışmaları sağlanabilir.”,

Aynı yönetmeliğin Geçici 2. maddesinde; “ (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce birleştirilen kurul başkanlıklarının Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında faal olan görev merkezleri, 01.07.2008 tarihine kadar kapatılır. Kapatılan görev merkezlerinde görev yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları Ankara, İstanbul ve İzmir grup başkanlıklarında görevlendirilir.” ,

Hükümleri yer almaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesine göre, Kurum Yönetim Kurulumuz 23.05.2008 tarihli ve 2008/153 sayılı kararı ile 01.07.2008 tarihinde kapatılması gereken grup başkanlıklarından sadece Diyarbakır Grup Başkanlığının kapatılmasına, yine aynı yönetmeliğin 6. maddesine göre Adana, Bursa ve Trabzon Grup Başkanlıklarının faaliyetine devam etmesine karar vermiştir.

Kurum Yönetim Kurulumuz bu defa, 29.01.2010 tarihli ve 2010/12 sayılı kararı ile Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunan yedi grup başkanlığından Adana, Bursa ve Trabzon Grup Başkanlıklarının kapatılmasına karar vermiştir.

Buna göre, faaliyetine devam edecek olan Ankara, İstanbul I Nolu, İstanbul II Nolu ve İzmir Grup Başkanlıklarının sorumluluk ve görev alanlarına giren illerimiz yeniden belirlenmiş ve ekli tabloda gösterilmiştir.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri Adana, Bursa ve Trabzon Grup Başkanlıklarına intikal ettirmekte oldukları denetim taleplerini, bundan böyle ekli tabloda gösterilen ilgili grup başkanlıklarına intikal ettireceklerdir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca çıkarılan 05.06.2008 tarihli ve 172564 sayılı genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

EK: 1 adet tablo

 

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANLIKLARI ve GÖREV ALANLARI

GRUP BAŞKANLIKLARI

GRUP BAŞKANLIKLARI GÖREV ALANLARINA GİREN İLLER

Ankara Grup Başkanlığı Mithatpaşa caddesi No:20

Kızılay/ANKARA

Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Afyon, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Düzce, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Giresun, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şırnak, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak.

İstanbul I No'lu Grup Başkanlığı

Şemsettin Günaltay caddesi Sultan sok. No:14

Erenköy/İSTANBUL

İstanbul (Anadolu Yakası), Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

İstanbul II No'lu Grup Başkanlığı

Teşvikiye Mah.Büyükçiftlik sok.No:10

Şişli/İSTANBUL

İstanbul (Avrupa Yakası), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

İzmir Grup Başkanlığı

SGK Konak Tesisleri D-BIok Kat:2

Konak/İZMİR

İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Isparta, Uşak.