T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010 - 35

 

Tarih:  25.02.2010

Sayı:    B.13.2.SGK.0.11.05.01/GSS/ 154

Konu : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin değişik 2 nci fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 25.02.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR
Kamu No: Güncel Barkod Ürün Adı Eski Barkod-1 Eski Barkod-2 Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi Baz İndirim Oranı Referans Fiyata Göre Azaltma Ruhsat Tarihi KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den FAZLA ise
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den AZ
ise
Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık Listeye Giriş tarihi Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)
A B C D E F G H I J K L M N O
A11536 8699033090205 PENSARTAN PLUS 100 MG/25 MG 30 FTB     E272C 29.01.2010 11%     23,00% 4,00% JENERİK 25.02.2010 0-2,5%
A11537 8697930090250 ROSUFIX 5MG 28 FTB     E434D 22.01.2010 11%     11,00% 4,00% JENERİK 25.02.2010 0-2,5%
A11538 8699541094207 SEREX 200 MG 30 FILM TABLET     E344C 12.02.2010 11%     11,00% 4,00% JENERİK 25.02.2010 0-2,5%
                             

 

EK-2
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR
Kamu No: Güncel Barkod Ürün Adı Eski Barkod-1 Eski Barkod-2 Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi Baz İndirim Oranı Referans Fiyata Göre Azaltma Ruhsat Tarihi KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den FAZLA ise
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den AZ
ise
Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık Listeye Giriş tarihi Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)
A B C D E F G H I J K L M N O
A11402 8699514550013 COMBIPACK EASYHALER 12 MCG / 200 MCG INH TOZU (EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 200 MCG INH TOZU)     E492A   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11403 8699514550020 COMBIPACK EASYHALER 12 MCG / 400 MCG INH TOZU (EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 400 MCG INH TOZU)     E492B   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11080 8699523010355 DILOPIN 10 MG 30 TB     E002B   11%     16,65% 4,00% JENERİK   0-2,5%
A11081 8699523010348 DILOPIN 5 MG 30 TB     E002A   11%     17,02% 4,00% JENERİK   0-2,5%
A10975 8699814270260 EQITAX 500 MG IM/IV 1 FLK     E058B   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11011 8699814270277 EQITAX IV/IM 1 GR 1 FLK     E058A   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A03033 8699586090257 FLAGENTYL 500 MG 4 FTB 8699582090046       11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A04176 8699738020019 KALINOR EFF TB 8699548022463 8699547022464     11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11282 8699523570095 MITOFEN 1 MG/5 ML 100 ML SURUP     E031C   11%     31,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11132 8699708570346 NEFRO-CARNITIN 50 ML  SIR     E496A   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A05371 8699505952611 NEUPOGEN 30 MIU 5 KULL HAZIR ENJ     E520A/E520B   11%     41,00% 4,00% ORİJİNAL   0-2,5%
A11529 8699033090182 PENSARTAN 100 MG 30 FILM KAPLI TB     E272C   11%     16,00% 4,00% JENERİK 18.02.2010 0-2,5%
A11530 8699033090199 PENSARTAN PLUS 50 MG/12,5 MG 30 FILM KAPLI TB (PENSARTAN 50 MG/12,5 MG 30 FILM KAPLI TB)     E272A 29.01.2010 11%     47,00% 4,00% JENERİK 18.02.2010 0-2,5%
A09519 8699033010166 PHOS-OUT 667 MG 180 TB 8699819010021       11%     17,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11371 8699525095695 QUET 200 MG 60 FTB     E344C   11%     16,00% 4,00% JENERİK   0-2,5%
A11256 8697884090061 RAPIDUS 50 MG 20 FTB     E014C   11%     52,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A11426 8697933090011 ROSUCOR 5MG 28 FTB.     E434D   11%     11,00% 4,00% JENERİK   0-2,5%
A08255 8699523750039 UTERJIN 0.2 MG 1 ML 3 AMP 8699578754815   E169A   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A10915 8699514570011 PROFLAM 1 MG/ ML 150 ML SURUP     E156D   11%     11,00% 4,00% YİRMİ YIL   0-2,5%
A08194 8699541274104 UNISEF IM/IV 1 GR 1 FLK     E306A   11%     11,00% 4,00% JENERİK   0-2,5%