T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE 2010 /28

 

Tarih: 18.02.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin değişik 2 nci fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 18.02.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11528

8697927090096

AIRMOL 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

15/01/2010

11%

 

 

31,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11526

8697927080073

AIRMOL 4 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327A

15/01/2010

11%

 

 

30,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11527

8697927080080

AIRMOL 5 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327B

15/01/2010

11%

 

 

27,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11534

8699525015235

ALEMAKS 70 MG 4 TABLET

 

 

E242B

12/02/2010

11%

 

 

17,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11525

8699587093172

PAXOTIN 20 MG 14 FILM KAPLI TB

 

 

E309A

22/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

04/02/2010

0-2,5%

A11529

8699033090182

PENSARTAN 100 MG 30 FILM KAPLI TB

 

 

E272C

29/01/2010

11%

 

 

16,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11530

8699033090199

PENSARTAN 50 MG/12,5 MG 30 FILM KAPLI TB

 

 

E272A

29/01/2010

11%

 

 

47,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11535

8697930090281

ROSUFIX 10 MG 84 FTB

 

 

E434A

15/01/2010

11%

 

 

26,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11532

8697930090304

ROSUFIX 20 MG 84 FTB

 

 

E434B

22/01/2010

11%

 

 

26,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11533

8697930090328

ROSUFIX 40 MG 84 FILM

 

 

E434C

15/01/2010

11%

 

 

26,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

A11531

8699578094836

VETRIA 1000 MG 50 FTB

 

 

E372C

12/02/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

18/02/2010

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10460

8699425010019

ACTOS 15 MG 28 FTB

8699673017112

 

E353B

01/01/3000

11%

 

 

38,70%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A10461

8699425010026

ACTOS 30 MG 28 FTB

8699673017129

 

E353A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09273

8699586912047

ASACOL 4 G 100 ML ENEMA 7 SISE

8699578910013

 

E355A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A10168

8699586892035

ASACOL 500 MG 20 SUPP

8699578890018

 

E355B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A09274

8699569090601

ATEROZ 10 MG 30 FTB

 

 

E008A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A10660

8699569090960

ATEROZ 10 MG 90 FTB

 

 

E008A

 

11%

 

 

19,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A09275

8699569090618

ATEROZ 20 MG 30 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

27,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A10661

8699569090977

ATEROZ 20 MG 90 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

27,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A02598

8699205760097

EBETAXEL 100 MG/16.6ML 1 FLK

8699510760157

 

E275B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A02599

8699205760103

EBETAXEL 150 MG/25 ML 1 FLK

8699510760164

 

E275C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A03999

8690632990415

ISOSOURCE JUNIOR VANILLA 250 ML SOL

8699504990348

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10338

8699205010017

METHOTREXATE EBEWE 2,5 MG 50 TB (EBV)

8699510010306

 

E168A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A04955

8699205760165

METHOTREXATE EBEWE 50 MG/5 ML 1 FLK (EBV)

8699510760102

 

E168D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A04956

8699205760172

METHOTREXATE EBEWE 500 MG 5 ML 1 FLK (LIBA)

8699510760096

 

E168F

 

11%

 

 

11%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11511

8699559090239

N-FESS 10 MG 28 FILM TABLET

 

 

E327C

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

JENERİK

28/01/2010

0-2,5%

A11509

8699559080032

N-FESS 4 MG 28 CIGNEME TABLET

 

 

E327A

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

JENERİK

28/01/2010

0-2,5%

A11510

8699559080049

N-FESS 5 MG 28 CIGNEME TABLET

 

 

E327B

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

JENERİK

28/01/2010

0-2,5%

A11523

8699033090175

PENSARTAN 50 MG 30 FTB

 

 

E272A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

11/02/2010

0-2,5%

A10942

8697933090042

ROSUCOR 10 MG 84 FTB

 

 

E434A

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A11524

8699541094108

SEREX 100 MG 30 FILM TABLET

 

 

E344B

29/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

04/02/2010

0-2,5%

A07220

8699502092570

SETRON 1 MG 10 FTB

8699586090103

 

E202A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A07951

8699643790038

TOMUDEX IV 2 MG 4 ML 1 FLK

8699786790032

 

 

 

11%

-10,00%

09.01.2002

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09727

8699502650367

VELTIFER 100 MG/5 ML ORAL SOL 10 FLK

8699586650031

 

E301E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A09728

8699502650374

VELTIFER 100 MG/5 ML ORAL SOL 20 FLK

8699586650048

 

E301E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%