T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/ 23

 

Tarih: 10 .02. 2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 11.2.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11518

8699293092414

LIEVO 500 MG 7 FTB

 

 

E257A

05/02/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

11/02/2010

0-2,5%

A11519

8697933240188

MUCOSTOP 600 MG 30 SASE

 

 

E252A

05/02/2010

11%

 

 

16,00%

4,00%

YİRMİ YIL

11/02/2010

0-2,5%

A11520

8699525095718

QUET 300 MG 60 FTB

 

 

E344D

15/01/2010

11%

 

 

17,00%

4,00%

JENERİK

11/02/2010

0-2,5%

A11521

8699578092856

NOROMAT 200 MG 60 FILM TABLET

 

 

E380D

05/02/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

11/02/2010

0-2,5%

A11522

8699814750199

ORNIJECT 500 MG/3 ML 1 AMP

 

 

E046D

05/02/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

11/02/2010

0-2,5%

A11523

8699033090175

PENSARTAN 50 MG 30 FTB

 

 

E272A

29/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

11/02/2010

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11484

8699517091773

LIPITAKSIN 20 MG 90 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A01810

8698856090072

CIBADREX 10/12.5 MG 28 FTB

8699504090116

 

E471B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11517

8699541094108

SEREX 100 MG 30 FILM TABLET

 

 

E344B

29/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

04/02/2010

0-2,5%

A11496

8699514090311

MOXAI 400 MG 7 FTB (AVOXA 400 MG 7 FTB)

 

 

E350A

25/12/2009

11%

 

 

26,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A10657

8699586042058

ASACOL 800 MG 90 GASTRO-REZISTAN TB

8699578040031

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11382

8699821190100

ACNEGEN 10 MG 30 YUM JELATIN KAP (ACTRETIN 10 MG 30 YUM JELATIN KAP)

 

 

E393A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11383

8699821190094

ACNEGEN 20 MG 30 YUM JELATIN KAP (ACTRETIN 20 MG 30 YUM JELATIN KAP)

 

 

E393B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11187

8699293095248

XAMATE 200 MG 60 FTB

 

 

E380D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A01516

8699578750213

BUTOPAN 20MG/ML 1 ML 6 AMP

8699523750077

 

E135A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11514

8699525095701

QUET 300 MG 30 FTB

 

 

E344D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

04/02/2010

0-2,5%

A03524

8699522967322

HAVRIX (ASI) 720 EL.U 0.5 ML TEK DOZ ENJ (PEDIATRIK)

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A03610

8699522967360

HIBERIX 10 MCG 0.5 ML ASI

8699716962812

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%