T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/10(*)

 

Tarih         : 20.01.2010

Konu         : 2009/41 Sayılı Genelge

 

 

Bilindiği üzere; yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışı tedavi işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 66.  maddesi, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 44, 45, 46 ve 47. maddeleri, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 7. maddesi ile 2009-41 sayılı Genelgemizde belirtilmiştir.

Geçici veya daimi görevlendirmeyle yurt dışında bulunma durumlarında tetkik veya tedavi olmanın dışında, tetkik veya tedavinin Türkiye’de yapılamamasından dolayı hastanın yurt dışına gönderilmesi için tamamlanması gereken prosedürler 2009-41 sayılı Genelgede sırasıyla açıklanmış olup, işlemlerin hangi sırayla yapılması gerektiği ile işlemlerin tamamlanmasından sonra Kurumca onay verilmesi durumunda hastanın yurt dışına gidebileceği şeklinde belirtilmiştir.

Sosyal güvenlik il müdürlüklerimiz ile Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanlığı ile son zamanlarda yapılan yazışmalarda bazı sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin değişik nedenlerden ötürü söz konusu prosedürleri ya hiç tamamlamadan yada eksik bırakarak tedavi veya yapılan tedavi sonrası kontrol muayenesi amacıyla yurt dışına gittikleri, bunlarla ilgili ne yönde işlem yapılacağı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuatta Kurumumuz sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi veya yapılan tedavi sonrası kontrol muayenesi amacıyla yurt dışına gidebilmeleri için gerekli olan prosedürlerin sonradan tamamlatılamayacağına yönelik bir hüküm bulunmamakla birlikte mevcut uygulama, anılan prosedürlerin hastanın yurt dışına çıkmadan önce tamamlaması şeklindedir.

Ancak sigortalı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, anılan mevzuatta sırasıyla tamamlanması gereken prosedürlerin tamamını veya bir kısmını değişik nedenlerden ötürü tamamlamadan yurt dışına tetkik veya tedavi amacıyla çıkmaları durumunda mağdur olmamalarını teminen, hastanın öncelikle söz konusu mevzuatlarda izah edilen prosedürleri yurt dışına çıkmadan tamamlaması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Buna rağmen hastanın gerekli prosedürleri tamamlamadan yurt dışına çıkması durumunda ise; prosedürlerin sonradan tamamlanması/tamamlatılması koşulu ile;

-  Tedavi sonrası kontrol muayenesi olmak üzere yurt dışına yapılan çıkışlarda ilgili mevzuatta belirtilen giderlerin tamamının,

-  Tedavi amacıyla yurt dışına çıkışlarda raporun Sağlık Bakanlığı onay tarihinden sonraki süreye ait giderlerin tamamının,

Tetkik veya tedavi amacıyla gidilen ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olması ve hastanın da sözleşme kapsamında bulunması halinde yine ilgili mevzuatta belirtilen giderlerin tamamının,

- Tetkik veya tahlilin yurt içinde yapılamadığı gerekçesiyle yurt dışında yapılmasını isteyen sağlık hizmeti sunucusunca tanzim olunan raporun SUT’ta belirtilen makamlarca teyit edilmesi/onaylanması durumunda ilgili mevzuatta belirtilen giderlerin tamamının,

Kurumumuzca karşılanması yönünde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bilginizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 


 


(*)         2011/46 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.