T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE 2010 / 9

 

Tarih: 20.01.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63.  maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 21.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11493

8699578090111

ATERVIX 75 MG 28 FTB

 

 

E274A

08/12/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11489

8699523090234

AVITOREL 10 MG 90 FILM TABLET

 

 

E008A

14/08/2009

11%

 

 

29,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11490

8699523090241

AVITOREL 20 MG 90 FILM TABLET

 

 

E008B

31/07/2009

11%

 

 

34,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11496

8699514090311

AVOXA 400 MG 7 FTB

 

 

E350A

25/12/2009

11%

 

 

26,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11488

8699541773003

CARMEN 150 MG (10 MG/ML) 15 ML 1 FLK

 

 

E253B

14/12/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11486

8699541773607

CARMEN 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK

 

 

E253C

14/12/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11487

8699541772907

CARMEN 50 MG (10 MG/ML) 5 ML 1 FLK

 

 

E253A

14/12/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11500

8699828790099

GEMKO 1000 MG INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

 

 

E534B

15/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11499

8699828790082

GEMKO 200 MG INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

 

 

E534A

15/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11495

8699517011795

PAXIPRID 200 MG 60 TB

 

 

E533A

23/10/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11494

8699517091674

PAXIPRID 400 MG 30 FTB

 

 

E533B

23/10/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11491

8699541773508

RENOVEL 50 MG/5 ML ENJ. COZ. ICEREN FLAKON

 

 

E532A

18/12/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11485

8699755090026

ROVAGYL 3 MIU 14 FTB

 

 

E368A

08/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

21/01/2010

0-2,5%

A11497

8698877750603

SINDAXEL 100 MG/16,7 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON

 

 

E275B

11/09/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11498

8698877750504

SINDAXEL 30 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON

 

 

E275A

11/09/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

A11492

8699514650041

ZESTAT 15 MG/1 ML 66 ML ORAL ÇÖZELTİ

 

 

E351B

14/12/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

21/01/2010

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10795

8699532075734

ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E332B

 

11%

-11,44%

 

23,00%

0,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A10796

8699532075727

ARICEPT EVESS 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E332A

 

11%

-11,67%

 

20,11%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A01512

8699749770064

BUSILVEX 6 MG/ML 10 ML 1 AMP

8699749750059

8699702756029

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11373

8699580090345

CLOPRA 75 MG 28 FTB

 

 

E274A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A03310

8699673795089

GEMZAR 1 GR/25 ML 1 FLK

 

 

E534B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A03311

8699673795072

GEMZAR 200 MG/5 ML 1 FLK

 

 

E534A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11440

8699578092610

MOXIFOR 400 MG 7 FTB

 

 

E350A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A05307

8699749770026

NAVELBINE 50 MG/5 ML 5 ML 1 FLK

 

 

E532A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09976

8697884270043

REKSON 1 GR IM ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E061B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A09976

8697884270043

REKSON 1 GR IM ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E061B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A06590

8699513590010

REMERON 15 MG/ML 66 ML ORAL SOL

 

 

E351B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A07363

8699809018143

SOLIAN 200 MG 60 TB

8699542010701

8699639010034

E533A

 

11%

 

25.03.2003

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A07364

8699809018150

SOLIAN 200 MG 90 TB

8699542010718

8699639010041

E533A

 

11%

 

21.12.2000

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A07365

8699809097759

SOLIAN 400 MG 30 FTB

8699639090043

8699542090253

E533B

 

11%

 

21.12.2000

11,00%

4,00%

YİRMİ YIL

 

0-2,5%

A11351

8699828770268

TAKSEN 100 MG/16.7 ML 1 FLK

 

 

E275B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%