T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

GENELGE 2010 / 8

 

 

Tarih: 19.01.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5.1.j Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5.1.j. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 20.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ekler: 1-) 5.1.j.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 5.1.j.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11468

8699033160298

LANSARA 30 MG 14 KAP

 

 

E035A

 

11%

 

 

37,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11469

8699607751082

ADRENALIN 1MG 1ML 100 AMP

 

 

H002C

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

YİRMİ YIL

19/01/2010

0,00%

A11470

8699607751051

ADRENALIN 1/4MG 1ML 100 AMP

 

 

H002B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

YİRMİ YIL

19/01/2010

0,00%

A11471

8699607751044

ADRENALIN CODEX 1/2MG 1 ML 100 AMP

 

 

H002A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

YİRMİ YIL

19/01/2010

0,00%

A11472

8699163120223

ELLEACNELLE 21 DRAJE

 

 

E140B

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

YİRMİ YIL

19/01/2010

0-2,5%

A11473

8699530510015

TERMINUS %1 30 ML DERMAL SPREY

 

 

E263C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11474

8699548993282

ENSURE PLUS TAVUK AROMALI 250 ML

 

 

E243C

23/10/2009

11%

 

 

59,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11475

8699543010823

RACE 2,5 MG 28 TB

 

 

E365A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11476

8699543010830

RACE 5 MG 28 TB

 

 

E365B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11477

8699543010847

RACE 10 MG 28 TB

 

 

E365C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11478

8699543010861

RACE PLUS 5 MG/25 MG 28 TB

 

 

E365B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

A11479

8699240030063

VIDANT XL 2 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11480

8699240030070

VIDANT XL 4 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11481

8699240030087

VIDANT XL 8 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526C

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11482

8699673954271

HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100 IU/ ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI)

 

 

E531A

23/10/2009

11%

 

 

29,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11483

8699673954288

HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100 IU/ ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI)

 

 

E531B

23/10/2009

11%

 

 

26,00%

4,00%

ORİJİNAL

19/01/2010

0-2,5%

A11484

8699517091773

LIPITAKSIN 20 MG 90 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

19/01/2010

0-2,5%

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11217

8699548993299

ENSURE PLUS MANTAR AROMALI 250 ML SOL

 

 

E243C

 

11%

 

 

32,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11424

8699522030255

REQUIP XL 4 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A11425

8699522030262

REQUIP XL 8 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526C

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09099

8699673954196

HUMALOG-MIX 25 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

 

E531A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%

A09677

8699673954202

HUMALOG MIX 50 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

 

E531B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORİJİNAL

 

0-2,5%