T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE 2010 / 6

 

Tarih: 13.1.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 14.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11461

8699536070056

PINRAL 200 MG 30

CIGNENEBILIR/BOLUNEBILIR

TABLET

 

 

E530A

11/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11462

8699536070025

PINRAL 25 MG 30 CIGNENEBILIR/ BOLUNEBILIR TABLET

 

 

E530B

11/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11463

8699536070018

PINRAL 5 MG 30

CIGNENEBILIR/BOLUNEBILIR

TABLET

 

 

E530C

11/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11464

8699536070032

PINRAL 50 MG 30 CIGNENEBILIR/ BOLUNEBILIR TABLET

 

 

E530D

11/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00% 

 

 

 

0-2,5%

A11465

8699536070049

PINRAL 100 MG 30

CIGNENEBILIR/BOLUNEBILIR

TABLET

 

 

E530E

11/01/2010

 

 

 

11,00%

4,00% 

 

 

 

0-2,5%

A11466

8697935090019

NEUREM 5 MG 14 FILM TABLET

 

 

E332A

11/01/2010

11%

 

 

16,00%

9,00% 

 

 

 

0-2,5%

A11467

8699525595812

ALTIGMIN 2 MG/ML ORAL COZELTI 120 ML

 

 

E477E

11/01/2010

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

 

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11420

8699033010098

PENVASC 10 MG 30 TB

 

 

E002B

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A11421

8699033010111

PENVASC 5 MG 30 TB

 

 

E002A

 

11%

 

 

27,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A07545

8699717090262

SUPRAFEN 400 MG 100 FTB (DRJ)

8699717120020

8699692120022

E026A

01/01/3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A10013

8699717090279

SUPRAFEN 400 MG 20 FTB (DRJ)

8699717120037

 

E026A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A07546

8699717090255

SUPRAFEN 400 MG 30 FTB (DRJ)

8699717120013

8699692120015

E026A

01/01/3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A05514

8699809018068

NOROFREN 2 MG 30 TB

8699542010169

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A07509

8699809156678

SULPIR 50 MG 30 KAP

8699639150020

 

E069B

 

11%

 

 

32,40%

4,00%

JENERİK

 

0-2,5%

A04517

8699522076192

LAMICTAL-DC 200 MG 30 COZ CIG TB

 

 

E530A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A04518

8699522072538

LAMICTAL-DC 25 MG 30 COZ CIG TB

 

 

E530B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A04519

8699522072569

LAMICTAL-DC 5 MG 30 COZ CIG TB

 

 

E530C

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A04520

8699522076185

LAMICTAL-DC 50 MG 30 COZ CIG TB

 

 

E530D

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A04515

8699522072545

LAMICTAL-DC 100 MG 30 COZ CIG TB

 

 

E530E

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

 

0-2,5%

A02888

8699504590258

EXELON 2 MG/ML 120 ML ORAL SOL

 

 

E477E

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

ORJİNAL

07.07.2003

0-2,5%