T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/156

 

Tarih         : 23.12.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.12.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11439

8699578080020

AIRLAST 5 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327B

14.12.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11440

8699578092610

MOXIFOR 400 MG 7 FTB

 

 

E350A

14.12.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11441

8699580010305

CARVESAN 25 MG 30 TB

 

 

E340C

14.12.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11442

8699580010299

CARVESAN 12,5 MG 30 TB

 

 

E340B

14.12.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11443

8699580010282

CARVESAN 6,25 MG 30 TB

 

 

E340A

14.12.2009

11%

 

 

11,00%

11,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11444

8699511150582

RALIKS PROTECT 10 MG 28

 

 

E365C

14.12.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11445

8699511150148

RALIKS 2,5 MG 28 KAPSÜL

 

 

E365A

14.12.2009

11%

 

 

10,00%

10,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

A11446

8699511150360

RALIKS 5 MG 28 KAPSÜL

 

 

E365B

14.12.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

24.12.2009

0-2,5%

 

 

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A09407

8699033010159

BONEMAX 70 MG 4 TB

8699819010038

 

E242B

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10369

8699580010138

AMLOVAS (PENVASC) 10 MG 30 TB

8699580010183

 

E002B

 

11%

 

 

13,80%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10370

8699580010121

AMLOVAS (PENVASC) 5 MG 30 TB

8699580010176

 

E002A

 

11%

 

 

26,36%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10984

8699559750096

SINAREX 3 MG/3 ML 5 AMP

 

 

E202B

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0-2,5%