T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/151

 

Tarih         : 18.12.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 17.12.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11373

8699580090345

CLOPRA 75 MG 28 FTB

 

 

E274A

11.12.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.12.2009

0-2,5%

 

 

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00324

8699516015343

ACERILIN 20 MG 20 TB*

 

 

E036C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

28.01.2009

0-2,5%

A00325

8699516015336

ACERILIN 5 MG 20 TB*

 

 

E036A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10460

8699673017112

ACTOS 15 MG 28 FTB*

 

 

E353B

01.01.3000

11%

 

 

38,70%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00373

8699587751898

ADEPIRON 500 MG/ML 5 ML 5 AMP*

 

 

E167B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11002

8697930080022

AIRFIX 5 MG 28 CIGNEME TB (AIROL 5 MG 28 CIGNEME TB)*

 

 

E327B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

18.06.2009

0-2,5%

A00471

8699654770876

ALBUMAN BERNA %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-BERNA)*

 

 

E213E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00509

8699205770102

ALEXAN 1.000 MG/20 ML 1 FLK*

8699582770160

8699582750070

E258C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00586

8699550010182

ALLO-URIK 300 MG 50 TB*

 

 

E079A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09766

8699769980092

ANBIN 500 IU 1 FLK*

 

 

E386A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00795

8699502480018

ANTI-SKAB %5 120 ML LOSYON*

 

 

E189B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00798

8699525093028

ANTI-VOMIT 200 MG 20 DRJ*

8699525120038

 

E234B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09768

8699828090113

APROMED FORTE 550 MG 20 FTB*

 

 

E076F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09537

8699843270026

ARMASEFT 0,5 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E061C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09772

8699843270040

ARMASEFT 1 GR IM 1 FLK*

 

 

E061B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09538

8699843270033

ARMASEFT 1 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E061A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09540

8699536010618

AROKAN 100 MG 90 TB*

 

 

E120B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00966

8699560010011

ATASPIN 500 MG 20 TB*

 

 

E084A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01040

8699525094582

AURORIX 150 MG 30 LAK TB

8699505091907

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01041

8699525094599

AURORIX 300 MG 30 LAK TB

8699505093222

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01056

8699783790066

AVONEX 6 MIU (30 MCG) 4 FLK*

 

 

E456A

01.01.3000

11%

-31,65%

 

0,00%

0,00%

 

 

0-2,5%

A09779

8699587572684

BALAFEN 100 MG/5 ML 100 ML PED SUSP*

 

 

E026E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09780

8699587572752

BALAFEN 100 MG/5 ML 120 ML PED SUSP*

 

 

E026E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01192

8699788380019

BEKLAMET %0.025 30 GR POMAD*

8699528380019

 

E094A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01211

8699756580106

BENADRYL ELIXIR 12.5 MG/5 ML 125 ML SURUP*

8699502580107

 

E121A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01243

8699814270062

BENZAPEN 6.3.3 1 FLK*

 

 

E188E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01245

8699814270055

BENZAPEN-LA 2.4 MIU 1 FLK*

 

 

E188D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01248

8699525342638

BENZIDAN %5 50 GR JEL*

 

 

E095B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01249

8699525092625

BENZIDAN 50 MG 20 FTB*

 

 

E095A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01269

8699591250028

BERK-ORAL REHIDRATASYON TOZU 2 POSET*

 

 

E096A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01394

8699623121159

BIOPHEN 400 MG 100 DRJ*

 

 

E026A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01411

8699508750757

BITAZOL IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 3 ML AMPUL*

 

 

E046D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01434

8699517520402

BRETHAL 125 MCG/DOZ 60 DOZ INH*

 

 

E125A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09785

8697884270029

BROSPECT 2 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLK*

 

 

E060A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01658

8699532011114

CARDURA 2 MG 20 TB

 

 

E254A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10146

8699508270644

CEFUROL 1.5 GR IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLK*

 

 

E063C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01770

8699508750498

CEREPROFIL 1 GR IM/IV 5 ML AMP*

 

 

E048B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01804

8697621790155

CHORAGON 5.000 IU 3 AMP*

8699538793212

 

E130A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01809

8699504090130

CIBACEN 5 MG 28 DIVITAB TB*

 

 

E471A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

28.01.2009

0-2,5%

A10333

8699828690023

CIPROKTAN 200 MG/100 ML IV 1 FLK*

 

 

E067E

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10669

8699540510029

CLODER PLUS 30 ML ORAL SPREY*

 

 

E080A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01953

8699508010042

CODELTON 5 MG 20 TB*

 

 

E197A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10671

8699788750317

CORDALIN 150 MG 3 ML 5 AMP*

 

 

E457A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02148

8699550010151

DEKSALON 0.75 MG 20 TB*

 

 

E116B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02151

8699788750324

DEKSAMET 8 MG/2 ML 1 AMP (BIOSEL)*

8699528750423

 

E116A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02325

8699828010524

DIANORM 5 MG 100 TB*

8699579010330

 

E186A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02326

8699788750355

DIAPAM 10 MG 2 ML 10 AMP*

8699528750454

 

E117A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02373

8699792011213

DIFENAK 100 MG 30 ENTERIK TB*

8699620130253

 

E014B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02388

8699525131683

DIKLORON 50 MG 30 FTB*

 

 

E014C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02460

8699541150903

DOKSIN 100 MG 8 KAP*

 

 

E294A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02490

8699767750062

DOPAMINE 200MG/5 ML 10 AMP (FILIZ)*

 

 

E295A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02510

8699516014803

DOXACOR 2 MG 20 TB*

 

 

E254A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09353

8699536010519

DROPIA 45 MG 60 TB*

 

 

E353C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02539

8699502270466

DUOBAKTAM 1 GR IM/IV 1 FLK*

 

 

E006D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02613

8699516790820

EDICIN 500 MG 1 FLK*

 

 

E262B

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10681

8699814270345

EKIPENTAL 0.5 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1FLK*

 

 

E230B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10569

8699814270352

EKIPENTAL 1 GR IV ENJ TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E230A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10480

8699814270413

EKIPIM 1000 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E306A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10430

8699814270406

EKIPIM 500 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E306B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02689

8699540150102

ENDOSETIN 25 MG 30 KAP*

 

 

E151A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02748

8699654960864

EPAXAL BERNA (ASI) 0.5 ML ENJ*

 

 

E131A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02787

8699814270208

EQIZOLIN 250 MG IM 1 FLK*

 

 

E057F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02788

8699814270239

EQIZOLIN 250 MG IM/IV 1 FLK*

 

 

E057E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02789

8699814270246

EQIZOLIN 500 MG IM/IV 1 FLK*

 

 

E057C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02802

8699550090023

ERIMISIN 250 MG 16 FTB*

 

 

E018B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02846

8699637090113

ETODIN 200 MG 20 FTB*

 

 

E019A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02892

8699536010182

EXEN 7.5 MG 30 TB*

 

 

E039A

01.01.3000

11%

 

 

16,97%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02958

8699504090253

FEMARA 2.5 MG 30 FTB

 

 

E482A

 

11%

 

26.03.2009

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03095

8699570150059

FLUCORAL 100 MG 7 KAP*

 

 

E022B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03215

8699623011184

FUMAST 1 MG 30 TB*

 

 

E031B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03216

8699623571121

FUMAST 1 MG/5 ML 100 ML SURUP*

 

 

E031C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03226

8699585350017

FUNGOSTEN %1 20 GR KREM*

 

 

E110A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10128

8699828610021

GENTAMED %0.3 5 ML GOZ-KULAK DAMLASI*

 

 

E127A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03336

8699828750031

GENTAMED 80 MG/2 ML IM/IV 1 AMP*

 

 

E127D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03338

8699517750809

GENTAMIN 20 MG IM/IV 1 AMP*

 

 

E127B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03354

8699788751390

GENTHAVER 160 MG/2 ML 1 AMP*

 

 

E127F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10571

8699788750430

GENTHAVER 40 MG 1 ML 1 AMP*

 

 

E127C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03361

8699788750461

GENTHAVER 80 MG/2 ML 1 AMP*

8699555752018

 

E127D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10419

8699525753960

GETAMISIN 120 MG/2 ML IM/IV 1 AMP*

 

 

E127E

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03543

8699606380061

HEKSA 485/15 MG 15 GR POMAD*

8690070380061

 

E180B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03556

8699511570014

HELMIPAR 500 MG/5 ML 100 ML SURUP*

 

 

E195A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10701

8699769950118

HIBOR 2500 IU/0.2 ML SC 10 KUL HAZIR ENJ*

 

 

E459A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10121

8699516081867

HIDRASIT 1000 MG 24 CIG TB*

 

 

E404A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09839

8699508750627

IECAIN 40 MG/0.025 MG 2 ML 20 AMP*

 

 

E387A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03798

8699636170205

INDOCID-R 75 MG 30 MIKROPELLET KAP*

8699517170201

 

E151B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10422

8698755770068

IOBRIX 350 MG/ML 50 ML 1 FLK*

 

 

E432C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04170

8699550010090

KAFALGIN 500 MG 20 TB*

 

 

E167F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10717

8699536010663

KINETRA 25 MG 90 TB*

 

 

E340C

01.01.3000

11%

 

 

16,05%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10259

8699580090178

KLASOL 250 MG 14 FTB*

 

 

E032C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04336

8699622090753

KLAX 250 MG 14 FTB*

 

 

E032C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04356

8699525150868

KLINOKSIN 150 MG 16 KAP*

 

 

E033A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04456

8699543350028

KWELLADA %1 120 ML CREAM RINSE*

 

 

E189A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09563

8699540092082

LAIRA 10 MG 28 FTB*

 

 

E098C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10904

8699638012060

LEUCOVORIN-TEVA 15 MG 10 TB*

 

 

E102D

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

26.03.2009

0-2,5%

A04620

8699505120409

LIBRAX 5/2.5 MG 100 DRJ*

8699650121948

 

E105A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04638

8699651750277

LINKOLES 600 MG/2 ML 2 ML 5 AMP (AROMA)*

 

 

E161A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10404

8699828690030

LINOXID 2 MG/ML IV 300 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLK*

 

 

E341A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04661

8699532090201

LIPITOR 10 MG 30 FTB

 

 

E008A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04697

8699540150409

LIZAN 2 MG 25 KAP*

 

 

E117C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10405

8699844750107

MAXICAINE 40 MG/ML 0.005 MG/ML 2 ML 20 AMP*

 

 

E430A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10406

8699844750114

MAXICAINE FORT 40 MG/ML 0.01 MG/ML 2 ML 20 AMP*

 

 

E430B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10127

8699828340010

MEDNAP %10 50 GR JEL*

 

 

E076D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10126

8699828010029

MEDNAP 250 MG 20 TB*

 

 

E076C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10125

8699828010012

MEDNAP 500 MG 20 TB*

 

 

E076B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04898

8699540015111

MELOX FORT 15 MG 30 TB*

 

 

E039B

01.01.3000

11%

 

 

12,80%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04903

8699541692304

MENEFLOKS IV 2 MG/ML 100 ML 1 FLK*

8699541772303

 

E043C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04917

8699694010048

MERCAPTOPURIN 50 MG 25 TB*

 

 

E166A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04920

8699587151988

MERESA 50 MG 100 KAP*

 

 

E069B

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04979

8699599700020

METRAZOL 200 MG/5 ML 120 ML SUSP*

 

 

E041C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10972

8699794920025

MICROLAX 24 ML (30 GR) LAVMAN*

 

 

E128A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

21.05.2009

0-2,5%

A10040

8699587692511

MINOTRIYOD 300 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML FLK*

 

 

E101B

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10041

8699587692528

MINOTRIYOD 300 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 200 ML FLK*

 

 

E101F

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10038

8699587692498

MINOTRIYOD 300 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 30 ML FLK*

 

 

E101E

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10039

8699587692504

MINOTRIYOD 300 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 50 ML FLK*

 

 

E101A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10044

8699587692559

MINOTRIYOD 370 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML FLK*

 

 

E101D

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10045

8699587692566

MINOTRIYOD 370 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 200 ML FLK*

 

 

E101H

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10042

8699587692535

MINOTRIYOD 370 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 30 ML FLK*

 

 

E101G

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10043

8699587692542

MINOTRIYOD 370 PARENTERAL INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 50 ML FLK*

 

 

E101C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05058

8699556270108

MITOXANTRON BAXTER 20 MG/10 ML 1 FLK (ECZ BAXTER)*

 

 

E307A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05106

8699516011109

MOKSILIN 500 MG 16 TB*

 

 

E003B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10437

8699828750277

MONOVIT D3 300.000 IU/ML ORAL 1 AMP*

 

 

E389B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05172

8699503010207

MUKOBRON 250 MG 30 TB*

 

 

E104A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05223

8699504040050

MYFORTIC 180 MG 120 TB

 

 

 

 

11%

 

23.10.2009

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05325

8699525150950

NEGOPEN 500 MG 16 KAP*

 

 

E005B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10438

8699814270314

NEOAMOX 1 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLK*

 

 

E003F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05375

8699756154390

NEURONTIN 100 MG 20 KAP

 

 

E360A

 

11%

 

01.08.2001

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05426

8699622560102

NIKSEN %1 150 ML SAMPUAN*

 

 

E189D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05434

8699536010212

NIMES 100 MG 30 TB*

 

 

E247A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10361

8699738750046

NITRONAL 1 MG/1 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 ML 10 AMP*

 

 

E423A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05495

8699676950621

NORDITROPIN SIMPLEX 15 IU 5 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

29,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05496

8699676950638

NORDITROPIN SIMPLEX 30 IU 10 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

26,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05497

8699676950645

NORDITROPIN SIMPLEX 45 IU 15 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

24,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05670

8699809018129

OKSIKAM 20 MG 30 TB*

8699542010176

 

E049A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05671

8699502600010

OKSINAZAL %0.025 10 ML PED BURUN DAMLASI*

 

 

E270B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05672

8699586540028

OKSINAZAL %0.05 10 ML 200 DOZ NAZAL SPREY*

 

 

E270A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05750

8699735280010

OPTI-UP % 97.7 312 GR SUSP*

 

 

E091A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05815

8699514011521

OSTEOMAX 10 MG 28 TB*

 

 

E242A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05849

8699622150303

OXXA 200 MG 30 KAP*

 

 

E252B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11141

8699560010769

PANALGINE 30 TAB*

 

 

E495A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A05928

8699587571571

PARAKS 40 MG/5 ML 30 ML SURUP*

 

 

E227B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05929

8699623011153

PARAMIDON 20 TB*

 

 

E153A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06131

8699743011118

PHARMADOL 500 MG 60 TB*

 

 

E187A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06132

8699743011125

PHARMASPIRIN 300 MG 100 TB*

 

 

E084B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06136

8699767750017

PHENYTOIN ANTIGEN BP 250 MG/ML 5 ML 10 AMP*

 

 

E193A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06250

8699508750245

POSTUITRIN-FORT 5 IU/ML 1 ML 3 AMP*

 

 

E123A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10439

8699844770143

PRILOC %2 ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN 20 ML FLK*

 

 

E436A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06388

8699599010075

PROFEN FORT 600 MG 30 TB*

 

 

E026C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06395

8699586030109

PROFENID RETARD 200 MG 30 TB*

8699582030028

 

E156C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06402

8699814270024

PROKAIN PENICILLIN 400.000 IU 1 FLK*

 

 

E188G

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06537

8699788751406

RANIVER 50 MG 2 ML 10 AMP*

 

 

E050C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10927

8699536270104

REBASIN IM 1 GR 1 FLK*

 

 

E057B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10531

8699729980223

RHOPHYLAC 300 MIKROGRAM/2 ML (1500 IU) IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULL.HAZIR ENJ*

 

 

E370A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06895

8699582540039

RYNACROM-M %2 26 ML NASAL SPREY*

 

 

E268B

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06916

8699540171053

SALBUTAM-SR 8 MG 14 MIKROPELLET KAP*

 

 

E052C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06918

8699516527075

SALBUTOL 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH*

 

 

E052F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06928

8699754750099

SALMOCALCIN 100 IU/ML 1 ML 5 AMP*

 

 

E103A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06939

8699550570013

SAMSON 107.7 MG/5 ML 200 ML SURUP*

 

 

E146A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07021

8699788750881

SEDAPERIDOL 5 MG/ML 1 ML 5 AMP*

8699555751103

 

E373A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07265

8699569280187

SILINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP*

8699569280163

8699570700032

E005G

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07268

8699502012882

SILOVIR 200 MG 25 TB*

 

 

E007A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07269

8699502354432

SILOVIR 50 MG/GR 10 GR KREM*

 

 

E007D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07270

8699502012899

SILOVIR 800 MG 20 TB*

 

 

E007C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10305

8699540091337

SIMVAKOL 20 MG 28 FTB*

 

 

E066B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10306

8699540091351

SIMVAKOL 40 MG 28 FTB*

 

 

E066A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07453

8699525271228

STREP-DEVA 1 GR FLK*

 

 

E224A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07524

8699523770013

SULTIBAC IM 250 MG 1 FLK*

8699578273811

 

E006I

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07527

8699523770020

SULTIBAC IM/IV 250 MG 1 FLK*

8699578273828

 

E006H

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07528

8699523770044

SULTIBAC IM/IV 500 MG 1 FLK*

8699578273842

 

E006F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07529

8699517090608

SUMATRAN 100 MG 2 FTB*

 

 

E241A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07589

8699570010049

SYNDOL 275 MG 20 FTB*

 

 

E076G

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07644

8699754010025

TAMOXIFENO-GADOR 10 MG 250 TB (FARMED)*

 

 

E225B

01.01.3000

11%

 

 

25,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07683

8699622270421

TAXOCEF IV 2 GR ENJ*

 

 

E058C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07829

8699772340029

TERNEX %5 50 GR JEL*

 

 

E095B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07852

8699587151681

TETRAMIN 250 MG 20 KAP*

8699587151698

 

E228A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07902

8699828150046

TILKO 20 MG 30 KAP*

8699579150081

 

E070A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07936

8699540751101

TOBEL 80 MG 2 ML 1 AMP*

 

 

E233A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07948

8699564012622

TOLECTIN 200 MG 60 TB*

 

 

E383A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09077

8699622280017

TOPRAMOXIN 125 MG SUSP*

 

 

E003G

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07967

8699622280024

TOPRAMOXIN 250 MG/5 ML 100 ML SUSP*

 

 

E003I

01.01.3000

11%

 

 

42,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07990

8699516752682

TRAMADOLOR 100 MG/2 ML 5 AMP*

 

 

E293A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09256

8699516150297

TRAMADOLOR 50 MG 30 KAP*

 

 

E293B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08021

8699566754261

TRENTILIN 100 MG 5 ML 5 AMP*

 

 

E047C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08072

8699828150060

TRIZOL 50 MG 7 KAP*

8699579150111

 

E022C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08083

8699760610059

TROPICAMIDE % 1 5 ML GOZ DAMLASI*

 

 

E082A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08159

8699587592378

ULTRAMEX 100 MG/ML 10 ML DAMLA*

 

 

E293C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08193

8699541793001

UNIKLAR IV 500 MG 1 FLK*

 

 

E032F

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08194

8699541274104

UNISEF IM/IV 1 GR 1 FLK*

 

 

E306A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08242

8699506090084

UROSIN 200 MG 10 FTB*

 

 

E043B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10587

8699788751543

UTESEL 0.2 MG/ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 ML 3 AMP*

 

 

E169A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09319

8699828010197

VASONORM 10 MG 20 TB*

 

 

E002B

01.01.3000

11%

 

 

25,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09320

8699828010371

VASONORM 5 MG 20 TB*

 

 

E002A

01.01.3000

11%

 

 

36,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10036

8699844510046

VEMCAINE % 10 PUMP SPREY*

 

 

E160D

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08315

8699510030144

VENDAL RETARD 60 MG 30 FTB*

 

 

E173C

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08347

8699503010368

VEROPTIN 80 MG 50 TB*

 

 

E074B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10591

8699788751505

VOSELMIT 200 MG/ 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 2 ML 6 AMP*

 

 

E234A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08519

8699759610015

XALATAN %0.005 2.5 ML GOZ DAMLASI

 

 

E489A

 

11%

 

07.04.1999

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08520

8699537010068

XAMAMINE 50 MG 20 TB*

 

 

E452A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08526

8699514091547

XEFO 8 MG 20 TB*

 

 

E376A

01.01.3000

11%

 

11.06.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08600

8699743980056

ZENALB %20 50 ML (SODHAN)*

 

 

E213D

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08610

8699540014930

ZEPRID 200 MG 48 TB*

 

 

E069A

01.01.3000

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08618

8699514011927

ZESTRIL 10 MG 14 TB*

 

 

E036B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.02.2009

0-2,5%

A08628

8699814270338

ZIDIM 1 GR IM/IV 1 FLK*

 

 

E060B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08627

8699814270321

ZIDIM 0.5 GR IM/IV 1 FLK*

 

 

E060C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08678

8699532280251

ZITROMAX 200 MG/5 ML 15 ML SUSP

 

 

E009C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08679

8699532280275

ZITROMAX 200 MG/5 ML 30 ML SUSP

 

 

E009C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10023

8699508750764

ZONTRON 4 MG 2 ML 1 AMP*

 

 

E179B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10024

8699508750771

ZONTRON 8 MG 2 ML 1 AMP*

 

 

E179A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%