T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009-/ 146

Tarih : 03.12.2009

Konu : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.12.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Etkin Madde

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

 

A

B

C

 

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

A11367

8699525095756

DOXAFIN 5 MG 20 FTB

Desloratadin

 

 

E394B

20.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

A11368

8698747090150

FIERA 100 MG 15 FTB

Flurbiprofen

 

 

E330A

20.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

A11369

8699525095572

FIXEF 400 MG 10 FTB

Sefiksim

 

 

E203A

20.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

A11370

8699525095671

QUET 150 MG 60 FTB

Ketiapin Fumarat

 

 

E344F

20.11.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

A11371

8699525095695

QUET 200 MG 60 FTB

Ketiapin Fumarat

 

 

E344C

20.11.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

A11372

8699566205794

TRIBUDAT 24 MG/5 ML 250 ML SUSP ICIN GRANUL

Trimebutin Maleat

 

 

E523A

20.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.12.2009

0-2,5%

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Etkin Madde

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

 

A

B

C

 

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

A02108

8699514704676

DEBRIDAT 24 MG/5 ML 250 ML SUSP

Trimebutin Maleat

 

 

E523A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

A11360

8699525095664

QUET 150 MG 30 FTB

Ketiapin Fumarat

 

 

E344F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19.11.2009

0-2,5%

 

A11361

8699525095688

QUET 200 MG 30 FTB

Ketiapin Fumarat

 

 

E344C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19.11.2009

0-2,5%

 

A11156

8699516098971

SANCEFIX 400 MG 10 FTB

Sefiksim Trihidrat

 

 

E203A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

16.07.2009

0-2,5%

 

A11354

8699525095732

ZERO-P 100 MG 15 FTB

Flurbiprofen

 

 

E330A

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%