T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009-/ 142

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

 

Tarih : 25.11.2009

Konu : Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

Yönetim Kurulumuzun 13.11.2009 tarihli 2009/365 ve 2009/366 sayılı kararlarıyla;

- Taşra teşkilatında sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yoğunlukların önlenmesi ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet verilmesi hedeflenmiştir. Vatandaş ile doğrudan iletişimde bulunmayan ve bir danışma birimi olarak faaliyet gösteren hukuk sosyal güvenlik merkezlerinin taşra teşkilatının yapılandırılmasındaki bu amacı tam olarak sağlayamadığı, sadece üç büyük ilimizde kurulmasının sosyal güvenlik merkezlerinin tüm Türkiye genelinde teşkilatlandırılmasındaki standardizasyona uymadığı anlaşıldığından, daha önce kurulmasına karar verilerek faaliyete geçirilen Ankara ilinde Kızılay Hukuk Sosyal Güvenlik Merkezinin, İstanbul ilinde Boğaziçi Hukuk Sosyal Güvenlik Merkezinin ve İzmir ilinde Bayraklı Hukuk Sosyal Güvenlik Merkezinin kapatılmasına,

- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olarak Altındağ ilçesinde hizmet veren Dışkapı Sosyal Güvenlik Merkezinin, yine aynı ilçe sınırları içindeki Rüzgarlı Caddesinde bulunan yeni hizmet binasına taşınacağından isminin Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.