T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009-/ 141

 

Tarih       : 25.11.2009

Konu      : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 26.11.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11365

8699541762502

RUBENS 50 MG/25 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK

 

 

E190B

06.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

26.11.2009

0-2,5%

A11366

8699525285591

FIXEF 100 MG/5 ML 100 ML SUSP

 

 

E203B

20.11.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

26.11.2009

0-2,5%

 

 

 

 

 
 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A03037

8699586690068

FLAGYL ENJEKTABL %0.5 IV 100 ML SOL (ECZ SETSIZ)

8699582690024

8699582690018

E041E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03034

8699586690051

FLAGYL ENJEKTABL %0.5 IV 100 ML SOL (ECZ SETLI)

8699582690017

 

E041E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03035

8699586700057

FLAGYL 125 MG/5 ML 120 ML ORAL SUSP

8699582700013

 

E041C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07851

8698978150012

TETRALET 500 MG 16 KAP

8699517150401

 

E228B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05088

8698978030017

MIYADREN RETARD 100 MG 10 TB

8699517030109

 

E014B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05090

8698978030024

MIYADREN RETARD 100 MG 30 TB

8699517030208

8699517030017

E014B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11357

8699525285584

FIXEF 100 MG/5 ML 50 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19.11.2009

0-2,5%