T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009 /138


Tarih: 18.11.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5-1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 . maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 . maddesinin değişik 2 nci fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. ve 5-1(j) maddelerine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 19.11.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu defa ilgide kayıtlı 12.11.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/133 sayılı Genelge eki Ek-2/D listesine E520A eşdeğer kodu ile eklenen Leucostim SC/IV 30 MIU 1 Flk İnfüzyon Çözelti ve Leucostim SC/IV 30 MIU 5 Flk Infüzyon Çözelti isimli ilaçlar bu eşdeğer grubunda ; Neupogen 30 MIU 5 Kullanıma Hazır Enjektör isimli ilaç ile HIV endikasyonu dışında eşdeğer kabul edilecektir. HIV endikasyonunda ise; Neupogen 30 MIU 5 Kullanıma Hazır Enjektör isimli ilacın eşdeğer kodu E520B dir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ekler: 1-)7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-)7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi 3-)5-1(j) madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11356

8699814750144

AMIJEKSIN 100 MG 2ML/1 AMP

 

 

E001A

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11357

8699525285584

FIXEF 100 MG/5 ML 50 ML SUSP

 

 

E203B

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11358

8697932150129

OSEFLU 75 MG 10 KAP

 

 

E522A

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11359

8699525095657

QUET 100 MG 30 FTB

 

 

E344B

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11360

8699525095664

QUET 150 MG 30 FTB

 

 

E344F

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11361

8699525095688

QUET 200 MG 30 FTB

 

 

E344C

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11362

8699525095640

QUET 25 MG 30 FTB

 

 

E344A

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

A11363

8699828770275

TAKSEN 150 MG/25 ML 1 FLK

 

 

E275C

13/11/2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19/11/2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11333

8699516281304

SANCEFIX 100 MG/5 ML 50 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00437

8699650982006

AMAFIX-D.I 500 IU 1 FLK (ONKO)

8699715981784

 

E145A

 

11%

 

 

21,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02667

8699650981993

EMOCLOT-DI 1.000 IU (FACTOR 8) 1 FLK

 

 

E144B

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02668

8699650981986

EMOCLOT-DI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK

 

 

E144A

 

11%

 

 

24,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07999

8699809156654

TRANXILENE 10 MG 30 KAP

8699542150056

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05419

8699809190023

NIDILAT 10 MG 30 YUM JELATIN KAP

8699542190038

 

E174A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02013

8699809759107

CORDARONE 150 MG/3 ML 6 AMP

8699542750317

 

E457A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00517

8698978270109

ALFASID 250 MG IM/IV 1 FLK

8699517270314

8699520270103

E006H

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05495

8699676950621

NORDITROPIN SIMPLEX  15 IU 5 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05496

8699676950638

NORDITROPIN SIMPLEX 30 IU 10 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05497

8699676950645

NORDITROPIN SIMPLEX 45 IU 15 MG/1.5 ML 1 KARTUS

 

 

E223A

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06394

8699586030093

PROFENID RETARD 200 MG 10 TB

8699582030011

 

E156C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06395

8699586030109

PROFENID RETARD 200 MG 30 TB

8699582030028

 

E156C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00522

8698978270116

ALFASID 500 MG IM 1 FLK

8699517270376

8699520270509

E006G

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00523

8698978270123

ALFASID 500 MG IM/IV 1 FLK

8699517270321

8699520270202

E006F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00516

8698978270093

ALFASID 250 MG IM 1 FLK

8699517270369

8699520270400

E006I

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03503

8699530900014

GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 VAGINAL OVUL

8699513900024

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03502

8699530360016

GYNO-LOMEXIN %2 30 GR VAJINAL KREM

8699513360026

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07626

8699505153384

TAMIFLU 75 MG 10 KAP

 

 

E522A

 

11%

 

18.09.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10623

8697786090046

KETILEPT 100 MG 60 FTB

 

 

E344B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11232

8697786090060

KETILEPT 150 MG 60 FTB

 

 

E344F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10624

8697786090084

KETILEPT 200 MG 60 FTB

 

 

E344C

 

11%

 

 

11,30%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10625

8697786090022

KETILEPT 25 MG 60 FTB

 

 

E344A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11155

8699516281311

SANCEFIX 100 MG/5 ML 100 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

16/07/2009

0-2,5%