T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/ 133

 

 

Tarih : 12.11.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul veEsasları Hakkındaki Yönergenin 5.1.j ve 7.Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 . maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2 . fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5.1.j ve 7. maddelerine göre Tebliğ eki “Ek-2.D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 12.11.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-)7.madde kapsamında Ek-2.D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-)7.madde kapsamında Ek-2.D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi 3-)5.1.j maddesi kapsamında Ek-2.D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2.D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11347

8699814750151

AMIJEKSIN 500 MG 2ML.1 AMP

 

 

E001B

30.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11348

8699606693284

IZOTONIK SODYUM KLORUR 50 ML SOL (POLIFLEKS SETLI TORBA)

 

 

E219B

09.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11349

8699606693291

IZOTONIK SODYUM KLORUR 50 ML SOL (POLIFLEKS SETSIZ TORBA)

 

 

E219A

09.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11350

8699769950132

LEUCOSTIM SC.IV 30 MIU 5 FLK INFUZYON COZ

 

 

E520A

30.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11351

8699828770268

TAKSEN 100 MG.16.7 ML 1 FLK

 

 

E275B

06.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11352

8699828770282

TAKSEN 30 MG.5 ML 1 FLK

 

 

E275A

06.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11353

8699580240016

UROCARE 3 GR 1 SASE

 

 

E521A

06.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

A11354

8699525095732

ZERO-P 100 MG 15 FTB

 

 

E330A

23.10.2009

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2.D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00767

8699790750817

ANGIODEL 50 MG.5 ML 5 AMP

8699513750018

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09649

8699586010217

BI-PROFENID 150 MG 10 TB

8699582010044

 

E156B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02423

8699790750848

DI-PRO OLESEUM 1 ML 2 AMP

8699513750025

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02819

8699790750879

ESTANDRON PROLONGATUM 1 ML 1 AMP

8699513750056

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03473

8699790010881

GONAPHANE 50 MG 10 TB

8699513010112

 

E109A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05135

8699569240013

MONUROL 3 GR 1 SASE

 

 

E521A

 

11%

 

20.08.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05371

8699505952611

NEUPOGEN 30 MIU 5 KULL HAZIR ENJ

 

 

E520A. E520B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05483

8699790790974

NORCURON 10 MG 10 FLK

8699513790052

8699562770012

E514B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,00%

A05484

8699790790967

NORCURON 4 MG 10 AMP

8699513790113

8699562750014

E514A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,00%

A05717

8699790790998

ONCO-TICE 2 ML 1 AMP

8699513790120

8699562790010

 

 

11%

-10,49%

 

0,51%

0,00%

 

 

0-2,5%

A09219

8699790951009

ORGALUTRAN 0.25 MG . 0.5 ML 1 ENJ

8699513950203

 

E347A

 

11%

 

23.09.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05767

8699790951016

ORGALUTRAN 0.25 MG.0.5 ML 5 ENJ

8699513950197

 

E347A

 

11%

 

23.09.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05768

8699790011024

ORGAMETRIL 5 MG 30 TB

8699513010051

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05836

8699790361037

OVESTIN 1 MG.GR 15 GR VAJINAL KREM

8699513360019

 

E299A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05980

8699790751043

PAVULON 4 MG.2 ML IV 2 ML 10 AMP

8699513750087

8699562750021

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,00%

A06317

8699790781064

PREGNYL 1.500 IU 3 AMP

8699513780039

 

E130B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06318

8699790781071

PREGNYL 5.000 IU 1 AMP

8699513780084

 

E130A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06319

8699790781088

PREGNYL 5.000 IU 3 AMP

8699513780046

 

E130A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2.D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A06391

8699586890048

PROFENID 100 MG 12 SUPP

8699582890011

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06393

8699586750151

PROFENID IM 100 MG 2 ML 6 AMP

8699582750087

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09521

8699790771102

PUREGON 100 IU ENJ SOL ICEREN 1 FLK

8699513770108

 

E362A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06497

8699790951122

PUREGON 300 IU.0.36 ML 1 KARTUS

8699513950173

 

E362A

 

11%

 

06.08.2003

11%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06499

8699790951139

PUREGON 600 IU.0.72 ML 1 KARTUS

8699513950180

 

E362A

 

11%

 

06.08.2003

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10529

8699790951146

PUREGON 900 IU.1.08 ML SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KARTUS

8699513950210

 

E362A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06591

8699790091163

REMERON 30 MG 14 FTB

8699513095706

 

E351A

 

11%

 

 

25,60%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06592

8699790091170

REMERON 30 MG 28 FTB

8699513095713

 

E351A

 

11%

 

 

21,79%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11333

8699516281304

SANCEHIX 100 MG.5 ML 50 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11334

8699569270140

SEFBAKTAM IM.IV 1GR 1 FLK

 

 

E285A

26.06.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07568

8699790751210

SUSTANON 250 MG.ML 1 ML 1 AMP

8699513750070

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07703

8699790011222

TEFOR DUOTAB 0.1 MG 100 TB

8699513010075

 

E231A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07949

8699790091248

TOLVON 10 MG 30 TB

8699513090046

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07950

8699790091231

TOLVON 30 MG 14 TB

8699513090053

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10985

8699559770032

VITAX 100 MG.16.7 ML 1 FLK

 

 

E275B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

04.06.2009

0-2,5%

A10986

8699559770049

VITAX 30 MG.5 ML 1 FLK

 

 

E275A

 

11%

 

 

15,42%

4,00%

 

04.06.2009

0-2,5%

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2.D)'YE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11355

8699769950125

LEUCOSTIM SC.IV 30 MIU 1 FLK INFUZYON COZ

 

 

E520A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

12.11.2009

0-2,5%