T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/132

 

Tarih: 04.11.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 05.11.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11346

8699828760016

ZOMEBON IV 4 MG/5 ML INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK

 

 

E375A

30.10.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

DEĞİŞİKLİKLER

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Barkod değişikliği

A01107

8699525094643

BACTRIM 800/160 MG FORT 20 TB

8699505011356

 

E034A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A01417

8699525754653

BITERAL 500 MG/3 ML 1 AMP

8699505751399

 

E046D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A09210

8699792022417

EXTAL 200 MG 20 EFF TB

8697511020010

 

E252B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A03777

8699525354754

IMPETEX 10 GR KREM

8699505351674

 

E092A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

İskonto oranı değişti

A11310

8699033160304

LANSARA 30 MG 28 KAP

 

 

E035A

 

11%

 

 

26,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Satış izin tarihi silindi

A11072

8699559760019

OSTEZOLEN IV 4 MG/5 ML INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK

 

 

E375A

 

11%

 

 

15,14%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A07733

8699525354914

TEMETEX %0.1 10 GR KREM

8699505351643

 

E516A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A07895

8699525274960

TILCOTIL 20 MG 1 FLK

8699505270586

8699505770581

E070B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A07897

8699525894946

TILCOTIL 20 MG 10 SUPP

8699505891620

 

E070C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği

A08425

8699790191252

VIRIGEN TESTOCAPS 40 MG 30 KAP (VIRIGEN 40 MG 30 KAP)

8699513190012

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.11.2009

0-2,5%

Barkod değişikliği