T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/131

 

Tarih: 02.11.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 30.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7. madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10682

8699278340028

ERITRETIN 30 GR JEL

8699708340482

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10202

8699359340022

DIKLO-S SPREY %4 12,5 GR JEL

8699569340058

 

E014G

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09211

8699792022431

EXTAL 600 MG 20 ETF TB

8697511020027

 

E252A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10065

8699205760073

CISPLATIN EBEWE 100MG/100 ML IV INFUZYON İÇİN KONSANTRE SOLUSYON İÇEREN FLK (LIBA)

8699510760201

 

E107D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11101

8699606692379

DEKSTRAN 40 IZOTONIK %10 1000 ML SOL(POLİFARMA SETLİ TORBA)

 

 

E212D

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11102

8699606692386

DEKSTRAN 40 IZOTONIK %10 1000 ML SOL(POLİFARMA SETSİZ TORBA)

 

 

E212E

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A09666

8699820010287

ENEAS 10/20 MG 30 TB

8699817010061

 

E518A

 

11%

 

 

15,40%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02816

8699513770078

ESMERON 50 MG/5 ML 12 FLK

8699562800016

 

H013A

 

11,00%

-22,33%

 

0,00%

0,00%

O

 

0,0%

A02817

8699513770061

ESMERON 50 MG/5 ML 5 FLK

8699562800016

 

H013A

 

11,00%

-22,36%

 

0,00%

0,00%

O

 

0,0%

A03392

8699559750041

GILUDOP 50 MG AMP

 

 

E517A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04232

8699538983569

KASKADIL 250 IU 1 FLK

 

 

E519A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11194

8699536010823

ANDANTE 70 MG 12 TB

 

 

E242B

 

11%

 

 

24,92%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11202

8699540098749

CO-IRDA 150 MG/12,5 MG 90 FTB

 

 

E374A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11203

8699540098640

CO-IRDA 300 MG/12,5 MG 90 FTB

 

 

E374B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11229

8699540098466

IRDA 150 MG 90 FTB

 

 

E374A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11230

8699540098510

IRDA 300 MG 90 FTB

 

 

E374B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11259

8699540016408

REVIL PLUS 2,5/12,5 MG 28 TB

 

 

E365A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11190

8699809097988

ACTONEL 75 MG 6 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11283

869906692058

%5 DEKSTROZ %0,9 NaCl 500 ML SOL (POLİFARMA TORBA SETLİ)

 

 

E211B

 

11%

 

 

11,00%

11,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11284

8699606692065

%5 DEKSTROZ %0,9 NaCl 500 ML SOL (POLİFARMA TORBA SETSİZ)

 

 

E211A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A21185

8699536091587

APILEP 150 MG 50 FTB

 

 

E390C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11286

8699536091617

APILEP 300 MG 50 FTB

 

 

E390A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11287

8699536091648

APILEP 600 MG 50 FTB

 

 

E390B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11288

8698890020011

ASTEIN 600 MG 20 EFP TB

 

 

E252A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11289

8699536010687

AYRA PLUS 16/12,5 MG 90 TB

 

 

E239B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11290

8699569020080

CALS-D3 30 EFF TB

 

 

E465A

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11291

8699622280536

CEPHIX 100 MG/5 ML 50 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11292

8699638092529

CETHEVA 10 MG 20 FTB

 

 

E065A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11293

8699540099050

CLAST 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11294

8699823980105

COFACT 250 MG 1 FLK

 

 

E519A

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11295

8699606692935

DEKSTRAN 40 IZOTONİK %10 1000 ML SOL(POLİFARMA SETLİ ŞİŞE)

 

 

E212D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11296

8699606692942

DEKSTRAN 40 IZOTONİK %10 1000 ML SOL(POLİFARMA SETSİZ ŞİŞE)

 

 

E212E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11297

8699606692928

DEKSTRAN 40 IZOTONİK NaCl 500 ML SOL (POLİFARMA SETSİZ ŞİŞE)

 

 

E212A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11298

8699606692911

DEKSTRAN 40 IZOTONİK SODYUN KLORUR 500 ML SOL (POLİFARMA SETLİ ŞİŞE)

 

 

E212B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11299

8699587012869

ENIT 10/20 MG 30 TB

 

 

E518A

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11300

8699790771287

ESMERON 50 MG/5 ML 10 FLK

 

 

H013A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11301

8697935090033

ESPLUS 10 MG 28 FTB

 

 

E349A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11302

8697935090640

ESPLUS 20 MG 28 FTB

 

 

E349B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11303

8699543030043

FLUBEST SR 1,5 MG 30 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

E027B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11304

8699541030809

HIPOGLIS MR 30 MG 30 DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TB

 

 

E025A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11305

8699541030816

HIPOGLIS MR 30 MG 60 DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TB

 

 

E025A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11306

8699536010809

KENFIX 4 MG 20 TB

 

 

E111B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11307

8699536750026

KENFIX 4 MG/2 ML IM 6 AMP

 

 

E111A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11308

8699517091698

KLOPIS 75 MG 28 FTB

 

 

E274A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11309

8699514355496

LAMINOX %1 30 GR KREM

 

 

E263B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11310

8699033160304

LANSARA 30 MG 28 KAP

 

 

E035A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11311

8699516091767

LEVOKUIN 500 MG 7 FTB

 

 

E257A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11312

8699516091774

LEVOKUIN 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11313

8699569091219

LEVOLON 500 MG 7 FTB

 

 

E257A

 

11%

 

 

22,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11314

8699569091226

LEVOLON 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11315

8699540571204

LORDES 0,5 MG/ML 150 ML ŞURUP

 

 

E394A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11316

8699540097865

LORDES 5 MG 20 FTB

 

 

E394B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11317

8699540099005

MIVUX 100 MG 28 FTB

 

 

E500A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11318

8699828250036

MUCOLATOR 200 MG 30 ŞASE

 

 

E252B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11319

8697929020121

OSTEOFIX D3 40 EFF TB

 

 

E465A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11320

8699765510029

PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY

 

 

E080A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11321

8699541014601

PERIVEL PLUS 4/1,25 MG 30 TB

 

 

E475B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11322

8699769750084

PREDOPAM 50 MG 5 AMP

 

 

E517A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11323

8699548993664

PROSURE CAFFE LATTE AROMALI 240 ML

 

 

E243B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11324

8699548993763

PROSURE ÇİKOLATA AROMALI 240 ML

 

 

E243B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11325

8697929040150

RABELIS 20 MG 28 ENTERIK TB

 

 

E392A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11326

8699569040071

RANEX 20 MG 28 ENTERIK TB

 

 

E392A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11327

8699536270081

REBASIN IM 250 MG 1 FLK

 

 

E057E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11328

8699536270098

REBASIN IM 500 MG 1 FLK

 

 

E057D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11329

8699566094107

RESPAIR 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11330

8699514540014

RISONEL %0,05 (50 MCG/DOZ) 140 DOZ NAZAL SPREY

 

 

E401A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11331

8699540092327

ROSETTE 4 MG 28 FTB

 

 

E328A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11332

8699516098957

SACCEFIX 400 MG 5 FTB

 

 

E203A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11333

8699516281304

SANCEFIX 100 MG/5 ML SUSP

 

 

E203B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11334

8699569270140

SEFBACTAM IM/IV 1 GR 1 FLK

 

 

E285A

26.06.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11335

8699536010755

SERPERIL PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TB

 

 

E425B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11336

8699569091196

TILAC 400 MG 14 FTB

 

 

E019C

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11337

8699569091202

TILAC 400 MG 28 FTB

 

 

E019C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11338

8699516097929

TORVAXAL 10 MG 90 FTB

 

 

E008A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11339

8699516097936

TORVAXAL 20 MG 90 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11340

8699516097943

TORVAXAL 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11341

8699514150046

TYOFLEX 8 MG 20 KAP

 

 

E111D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11342

8699540096776

ULTROX 10 MG 90 FTB

 

 

E434A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11343

8699540096783

ULTROX 20 MG 90 FTB

 

 

E434B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11344

8699541030700

VASOPLAN 400 MG 20 UZUN ETKİLİ TB

 

 

E047A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%

A11345

8699769750015

ZOPHRALEN 4 MG/2 ML 1 AMP

 

 

E179B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.10.2009

0-2,5%