T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/124

 

Tarih: 15.10.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 15.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A01754

8699502350106

CELESTODERM-V %0.01 15 GR KREM*

8699790350222

 

E097A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

19.10.2009

0-2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: İsminin yanında (*) işareti bulunan ürün 19.10.2009 tarihinde listeye alınacaktır.

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00509

8699205770102

ALEXAN 1.000 MG/20 ML 1 FLK

8699582770160

8699582750070

E258C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00510

8699205770096

ALEXAN 100 MG/5 ML 10 FLK

8699582770146

8699582750056

E258B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01416

8699525105790

BITERAL 500 MG 3 VAG TB

8699505101385

 

E046C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01658

8699532011114

CARDURA 2 MG 20 TB

 

 

E254A

 

11%

-16,00%

 

5,00%

0,00%

O

 

0-2,5%

A06869

8699586090325

ROVAMYCINE 3 MIU 10 FTB

8699582090107

 

E368A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10300

8699586090301

ROVAMYCINE 3 MIU 14 FTB

8699582090152

 

E368A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07382

8699587793362

SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG IV ENJ ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

8699624790026

 

E312A

 

11%

-12,00%

 

0,00%

0,00%

O

 

0-2,5%