T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/116

 

Tarih: 24.09.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.09.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A02659

8699809097957

EMEDUR 200 MG 20 FTB (DRJ)

8699542120011

 

E234B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04227

8699809098008

KARVEA 150 MG 28 FTB

8699542090284

8699542010626

E374A

 

11%

 

01.11.1999

11,00%

4,00%

O

28.01.2009

0-2,5%

A04228

8699809097742

KARVEA 300 MG 28 FTB

8699542090291

8699542010640

E374B

 

11%

 

10.02.2000

11,00%

4,00%

O

28.01.2009

0-2,5%

A04229

8699809097735

KARVEA 75 MG 28 FTB

8699542090277

8699542010633

E374C

 

11%

 

10.02.2000

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A04695

8699790010928

LIVIAL 2.5 MG 28 TB

8699513010105

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11162

8698747090044

QUFONS 500 MG 7 FTB

8698746090014

 

E257A

10.07.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

30.07.2009

0-2,5%

A11167

8698747090075

QUFONS 750 MG 7 FTB

8698746090045

 

E257C

07.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

13.08.2009

0-2,5%

A07363

8699809018143

SOLIAN 200 MG 60 TB

8699542010701

8699639010034

 

 

11%

 

25.03.2003

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A07364

8699809018150

SOLIAN 200 MG 90 TB

8699542010718

8699639010041

 

 

11%

 

21.12.2000

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A07365

8699809097759

SOLIAN 400 MG 30 FTB

8699639090043

8699542090253

 

 

11%

 

21.12.2000

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%