T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/111

 

Tarih: 10.09.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 10.09.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11185

8699525755247

MAXTHIO 4 MG/2 ML 6 AMP

 

 

E111A

19.06.2009

11%

 

 

21,78%

4,00%

 

10.09.2009

0-2,5%

A11186

8699293095231

XAMATE 100 MG 60 FTB

 

 

E380C

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.09.2009

0-2,5%

A11187

8699293095248

XAMATE 200 MG 60 FTB

 

 

E380D

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.09.2009

0-2,5%

A11188

8699293095217

XAMATE 25 MG 60 FTB

 

 

E380A

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.09.2009

0-2,5%

A11189

8699293095224

XAMATE 50 MG 60 FTB

 

 

E380B

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.09.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00511

8699205770089

ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLK

8699582770139

8699582750049

E258A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01856

8699205760042

CISPLATIN EBEWE 10 MG/20 ML 1 FLK (LIBA)

8699510760010

 

E107A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01857

8699205760059

CISPLATIN EBEWE 25 MG/50 ML 1 FLK (LIBA)

8699510760027

 

E107B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01858

8699205760066

CISPLATIN EBEWE 50 MG/100 ML 1 FLK (LIBA)

8699510760034

 

E107C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02113

8697621270053

DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 ENJ

8697621220053

8699538781783

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11177

8699638032990

ETOTEVA 400 MG 14 UZATILMIS SALIM TABLET

 

 

E019C

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A10783

8699205790025

OXEBEWE 100MG/20 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

8699510790024

 

E421B

14.07.2008

11%

 

 

36,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06578

8699265150012

REFLOR 250 MG 10 KAP

8699542150070

 

E485A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06579

8699265250026

REFLOR 250 MG 10 SASE

8699542250084

 

 

 

11%

 

25.02.1999

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A07111

8699536091501

SELECTRA 25 MG 28 FTB (KAP)

8699536150154

 

E064C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07960

8699593095085

TOPAMAX 100 MG 60 FTB

 

 

E380C

 

11%

 

12.12.2001

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A07961

8699593095092

TOPAMAX 200 MG 60 FTB

 

 

E380D

 

11%

 

12.12.2001

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%