T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/108

 

Tarih: 02.09.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.09.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11177

8699638032990

ETOTEVA 400 MG 14 FTB

 

 

E019C

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11178

8699541772808

FLUMEN IV 50 MG 1 FLK

 

 

E504A

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11179

8699638092901

KINATEVA 20 MG 20 FTB

 

 

E474A

21.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11180

8699638092895

KINATEVA 5 MG 20 FTB

 

 

E474B

21.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11181

8699369070025

ONYZD 8MG AĞIZDA DAĞILABİLEN TABLET

 

 

E179D

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11182

8698713750019

POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMP (ALEMDAROGLU)

 

 

E217B

14.08.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11183

8698713750033

SODYUM BIKARB MOLAR %8.4 10 ML 10 AMP (ALEMDAROGLU)

 

 

E207A

14.08.2009

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

A11184

8699828380047

STAFINE %2 20 GR POMAD

 

 

E206A

28.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

03.09.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00352

8699532094056

ACUITEL 5 MG 20 FTB

8699756091305

 

E474B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03100

8699546770885

FLUDARA IV 50 MG 5 FLK

8699545771357

 

E504A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06809

8699593091148

RISPERDAL 1 MG 20 FTB

 

 

E361A

 

11%

 

 

29,98%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06811

8699593091155

RISPERDAL 2 MG 20 FTB

 

 

E361B

 

11%

 

 

24,10%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06813

8699593091179

RISPERDAL 4 MG 20 FTB

 

 

E361E

 

11%

 

 

24,08%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07111

8699536091501

SELECTRA 25 MG 28 FTB

8699536150154

 

E064C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%