T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/107

 

Tarih: 31.08.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 27.08.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11175

8699821610080

EIFEL 5.6 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

E503A

03.07.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

27.08.2009

0-2,5%

A11176

8699293091226

GOYART 35 MG 4 FTB

 

 

E502A

07.08.2009

11%

 

 

24,30%

4,00%

 

27.08.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11168

8699502093010

ARILEX 35 MG 4 FTB

 

 

E502A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

20.08.2009

0-2,5%

A01320

8699760610080

BETOPTIC 5.6 MG/ML 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

E503A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01979

8699522096053

COMBIVIR 150/300 MG 60 FTB

 

 

 

 

11%

-10,00%

21.06.2000

8,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A02659

8699809097957

EMEDUR 200 MG 20 DRJ

8699542120011

 

E234B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03170

8699636010723

FOSAMAX 70 MG 4 TB

 

 

E242B

 

11%

 

 

28,25%

4,00%

O

 

0-2,5%

A10782

8699205790018

OXEBEWE 50MG/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

8699510790017

 

E421A

11.07.2008

11%

 

 

35,30%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06207

8699809595019

PLEGICIL %0.3 30 ML DAMLA

8699542590029

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10303

8699536091525

SELECTRA 100 MG 28 FTB (KAP)

8699536150284

 

E064A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09221

8699536091518

SELECTRA 50 MG 28 FTB (KAP)

8699536150239

 

E064B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07930

8699556980168

TISSEEL LYO 2 ML IKI BILESENLI FIBRIN DOKU YAPISTIRICI (TISSEEL 1 ML KIT (ECZ))

 

 

E283A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07931

8699556980106

TISSEEL LYO 4 ML IKI BILESENLI FIBRIN DOKU YAPISTIRICI(TISSEEL 2 ML KIT (ECZ))

 

 

E283A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%