T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/103

 

Tarih: 13.08.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 13.08.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

            2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

            3-) 7.madde kapsamında EK-2/E’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11167

8698746090045

QUFONS 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

07.08.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

13.08.2009

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00507

8699546098248

ALEVE 220 MG 20 FTB

8699633090803

 

E076H

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10800

8699820010324

BETASERC 24 MG 20 TB

 

 

E256C

 

11%

 

 

17,75%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10479

8699572170079

EFEXOR XR 37.5 MG 14 MIKROPELLET KAP

 

 

E440A

 

11%

-13,03%

 

34,40%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02627

8699572170048

EFEXOR-XR 150 MG 28 MIKROPELLET KAP

 

 

E440C

 

11%

-18,00%

 

36,30%

4,00%

 

27.01.2009

0-2,5%

A02629

8699572170031

EFEXOR-XR 75 MG 28 MIKROPELLET KAP

 

 

E440B

 

11%

 

 

19,10%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06467

8699673656021

PROZAC 20 MG/5 ML 70 ML LIKIT

8699673596013

 

E023B

 

11%

 

 

18,80%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07302

8699636080108

SINGULAIR 5 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327B

 

11%

-3,30%

 

13,85%

1,00%

 

 

0-2,5%

 

 

EK-3

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Baz İndirim Oranı

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

O

A06190

8699711000465

PKU 1 500 GR

 

 

E358A

11,00%

 

21,30%

4,00%

0-2,5%

A06192

8699711000472

PKU 2 500 GR

 

 

E358B

11,00%

 

25,00%

4,00%

0-2,5%