T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

GENELGE

2009/99

 

Tarih: 23.07.2009

Konu: Görev dağılımı

 

Kurum Başkanı olarak atanarak 21.07.2009 tarihinde göreve başlamam nedeniyle, 23.07.2009 tarihinden itibaren Başkan ve Başkan Yardımcılarının iş bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

a) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Proje Uygulama Birimi Başkanlığıma,

b) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Fatih ACAR’a,

c) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı ile İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Veysel UYAR’a

d) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Yahya ADIYAMAN’a

bağlı olarak çalışacaklardır.

Başkan Yardımcısı Fatih ACAR’ın görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Veysel UYAR, Başkan Yardımcısı Veysel UYAR ile Yahya ADIYAMAN’ın görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Fatih ACAR yerine bakacaktır. Başkan Yardımcısı Fatih ACAR’ın görevinde bulunmadığı bir zamanda, Başkan Yardımcıları Veysel UYAR ile Yahya ADIYAMAN’dan biri de görevde değilse diğeri onun yerine bakacaktır.

20.08.2008 tarihli ve 2008/78 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.