T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/97

Tarih: 16.07.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 16.7.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

2-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11155

8699516281311

SANCEFIX 100 MG/5 ML 100 ML SUSP

 

 

E203B

03.07.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

16.07.2009

0-2,5%

A11156

8699516098971

SANCEFIX 400 MG 10 FTB

 

 

E203A

03.07.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

16.07.2009

0-2,5%

 

 

  

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10999

8697930090038

AIRFIX 10 MG 28 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

18.06.2009

0-2,5%

A11000

8697930080015

AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

18.06.2009

0-2,5%

A11001

8697930240082

AIRFIX 4 MG 28 SASE

 

 

E327A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

18.06.2009

0-2,5%

A11002

8697930080022

AIRFIX 5 MG 28 CIGNEME TB

 

 

E327B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

18.06.2009

0-2,5%

A10179

8699516028558

CALCIUM-SANDOZ 1000 MG 20 EFF TB

8699504020304

 

E412A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11091

8699543090467

DEMENT 5 MG 14 TB

 

 

E332A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A09429

8699228090034

GLUCOPHAGE 1000 MG 100 FTB

8699808090133

 

E040C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09429

8699228090034

GLUCOPHAGE 1000 MG 100 FTB

8699808090133

 

E040C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03447

8699228090027

GLUCOPHAGE RETARD 850 MG 100 FTB

8699808090010

8699516015251

E040A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03447

8699228090027

GLUCOPHAGE RETARD 850 MG 100 FTB

8699808090010

8699516015251

E040A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04549

8699586090271

LARGACTIL 100 MG 30 TB

8699582090015

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04550

8699586750137

LARGACTIL 25 MG 5 ML10 AMP

8699582750018

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04654

8699820150259

LIPANTHYL 200 MG 30 KAP

8699817150019

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06390

8699586570216

PROFENID 1 MG/ ML 150 ML SURUP

8699582570012

 

E156D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06392

8699586340086

PROFENID 25 MG/GR 60 GR JEL

8699582340011

 

E156A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09447

8699043381096

PROTOPIC %0.03 30 GR POMAD

8699586380099

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09448

8699043381102

PROTOPIC %0.1 30 GR POMAD

8699586380075

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10057

8699569091059

RIXOL (RISFAMED) 2 MG 20 FTB

8698610090027

 

E361B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10059

8699569091066

RIXOL (RISFAMED) 4 MG 20 FTB

8698610090034

 

E361E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10056

8699569091042

RIXOL 1 MG 20 FTB

8698610090010

 

E361A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07765

8699523150020

TENOX 20 MG 30 KAP

8699578154226

 

E070A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%