T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE 2009/90

TARİH: 09.07.2009

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7., 5.1.(e) ve 5.1.(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f fıkrasının değişik 2 nci bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7., 5.1.(e) ve 5.1.(j) maddelerine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 9.7.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) 7.madde kapsamında EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi

2-) 5.1.(j) maddesi kapsamında EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A04231

8699809097728

KARVEZIDE 300/12.5 MG 28 FTB

8699542090314

8699542010688

E374B

 

11%

 

15.10.2001

11,00%

4,00%

O

28.01.2009

0-2,5%

A04265

8699624090089

KEPPRA 1000 MG 50 FTB

 

 

E372C

 

11%

 

17.03.2004

16,63%

4,00%

O

 

0-2,5%

A04266

8699624090065

KEPPRA 250 MG 50 FTB

 

 

E372A

 

11%

 

17.03.2004

18,87%

4,00%

O

 

0-2,5%

A04267

8699624090072

KEPPRA 500 MG 50 FTB

 

 

E372B

 

11%

 

17.03.2004

18,67%

4,00%

O

 

0-2,5%

A05209

8699809156722

MUSCORIL 4 MG 20 KAP

8699639150037

8699542150063

E111B

 

11%

 

 

13,45%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05866

8699522091027

PANADOL 500 MG 24 TB

8699716095015

8699517090356

E187A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11086

8699540096462

ALZANCER 10 MG 28 FTB

 

 

E332B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A11087

8699540096400

ALZANCER 5 MG 14 FTB

 

 

E332A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A11088

8699569090670

ALZANT 10 MG 50 FTB

 

 

E364A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A11089

8699508280162

CROXILEX-BID 400/57 MG/5 ML 100 ML FORT SUSP

 

 

E004G

 

11%

 

 

14,30%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A11090

8699543090498

DEMENT 10 MG 28 FTB

 

 

E332B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%

A11091

8699543090474

DEMENT 5 MG 14 TB

 

 

E332A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

09.07.2009

0-2,5%