T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Organizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Sayı  :28.05.2009

Konu : Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi

GENELGE

2009 / 75

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, gerek coğrafi konumları itibariyle gerekse nüfus, aktif sigortalı, emekli ve işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunlukların önlenerek hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için Sosyal Güvenlik Merkezlerinin tüm Türkiye genelinde kurulması amacıyla, muhtelif Yönetim Kurulu kararları ile 399 adet Sosyal Güvenlik Merkezi, 39 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve 3 adet Hukuk Sosyal Güvenlik Merkezi olmak üzere toplam 441 adet Sosyal Güvenlik Merkezi kurulması kararı alınmıştır.

Bu defa Yönetim Kurulumuzun 26.02.2009 tarih ve 2009/90 sayılı kararı ile; Ankara, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı olmak üzere) ve İzmir illerinde Yönetim Kurulumuzca daha önce açılmasına karar verilen sosyal güvenlik merkezlerinden birer tanesinin, 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin sosyal sigorta işlemlerini yürütmek üzere  “Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak hizmet vermesine,

Bahse konu merkezlerin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistik ihtiyaçları için planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimlerle koordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.