SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/70(*)

 

Tarih        : 15.05.2009

Konu         : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi.

 

Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

54. maddesinde, bu Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıkların birleşmesi halinde gelir ve aylıkların ne şekilde bağlanacağı,

Geçici 7. maddesinin beşinci fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması halinde, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarının nasıl belirleneceği,

hüküm altına alınmış olup, gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklar, gerekse Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklar kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylıkların bulunması ve 5510 sayılı Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanılması halinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 54 ve geçici 7. maddesinin beşinci fıkrasına göre yapılacak işlemlerde; Kanunun geçici 18. maddesinde belirtilen haller ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar ile bu aylıkları almaya hak kazanacak olanlar ve bu aylıklar değerlendirme dışı tutulacaktır.

I. 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR

5510 sayılı Kanunun 54. maddesinde, birden fazla dosyadan gelir/aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda, gelir ve aylıkların tek veya iki dosyadan, tam veya yarım olarak ne şekilde ödeneceği belirlenmiş olup, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacağı, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık haklarının durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşeceği öngörülmüştür.

A) Aylıkların Birleşmesi

Uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm) hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde;

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Malullük Aylığı

Yaşlılık Aylığı

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2009

01.05.2009

Aylık Miktarı

750 TL

650 TL

Değerlendirme:

Sigortalıya yüksek olan malullük aylığı bağlanır.

2) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.12.2009

15.04.2011

Aylık Miktarı

500 TL (Tam)

650 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalıya iki aylık birden bağlanır ve ikisi de tamdan ödenir.

3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2010

15.09.2012

Aylık Miktarı

550 TL (Tam)

520 TL (Yarım) 260 TL

Değerlendirme:

İki aylık birden bağlanır. Anneden bağlanacak aylık daha yüksek olduğundan bu aylık tamdan, babadan bağlanacak aylık yarımdan ödenir.

4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Anne - Ölüm Aylığı

(I. çocuktan)

Anne- Ölüm Aylığı

(II. çocuktan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.04.2013

01.09.2018

Aylık Miktarı

600 TL (Yarım) 300 TL

670 TL (Tam)

Değerlendirme:

Anneye her iki çocuğundan ölüm aylığı bağlanır. Ancak ikinci çocuktan bağlanan aylık daha yüksek olduğu için, I. çocuktan bağlanan aylık yarımdan, II. çocuktan bağlanan aylık tamdan ödenir.

5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenecektir.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.09.2016

Aylık Miktarı

620 TL

540 TL

Değerlendirme:

Hem eşinden hem de babasından ölüm aylığına hak kazanan hak sahibine tercih ettiği aylık bağlanır. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

6) 5510 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenecektir.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Vazife Malullüğü Aylığı

Malullük Aylığı

Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.2012

01.05.2017

Aylık Miktarı

970 TL

700 TL

Değerlendirme:

Bu durumda, sigortalıya tek aylık bağlanacağından, vazife malullüğü aylığı daha yüksek olduğundan sadece bu aylık bağlanır.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Vazife Malullüğü Aylığı

Yaşlılık Aylığı

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2013

01.08.2016

Aylık Miktarı

700 TL

690 TL

Değerlendirme:

Sigortalıya her iki aylığı birden bağlanarak ödenir.

7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (I. eşinden)

Ölüm Aylığı (II. eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2010

15.10.2018

Aylık Miktarı

660 TL

520 TL

Değerlendirme:

İki eşinden aylığa hak kazanan eşe, tercih ettiği aylık ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

B) Gelirlerin Birleşmesi

Kısa vadeli sigorta kollarından (iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri) bağlanacak gelirlerin birleşmesi halinde;

1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Ölüm Geliri (eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.07.2015

Aylık Miktarı

430 TL (Tam)

710 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalıya her iki gelir birden bağlanır ve iki dosyadan da tam gelir ödenir.

2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Geliri (anneden)

Ölüm Geliri (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.07.2015

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

700 TL (Yarım) 350 TL

Değerlendirme:

Çocuğa ana ve babadan her iki ölüm geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan gelir tamdan, az olan gelir yarımdan ödenir. Örnekte, anneden bağlanan gelir yüksek olduğundan tamdan, babadan bağlanan gelir az olduğundan yarımdan ödenir.

3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı ödenecektir.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Baba - Ölüm Geliri

(I. çocuktan)

Baba- Ölüm Geliri

(II. çocuktan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.04.2009

01.12.2014

Aylık Miktarı

750 TL (Tam)

650 TL (Yarım) 325 TL

Değerlendirme:

Babaya her iki çocuğundan ölüm geliri bağlanır. Ancak I. çocuktan bağlanan gelir daha yüksek olduğu için, bu gelir tamdan, II. çocuktan bağlanan gelir yarımdan ödenir.

4) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri ödenecektir.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Geliri (eşinden)

Ölüm Geliri (anneden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.09.2016

Aylık Miktarı

600 TL

540 TL

Değerlendirme:

Hem eşinden hem de annesinden ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine tercih ettiği gelir ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

5) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği gelir bağlanacaktır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Geliri (I. eşinden)

Ölüm Geliri (II. eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.08.2013

15.03.2020

Aylık Miktarı

800 TL

1000 TL

Değerlendirme:

İki eşinden gelire hak kazanan eşe, tercih ettiği gelir ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

C) Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık veya ölüm aylığının yarısı bağlanacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Malullük Aylığı

Ölüm Geliri (eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2010

01.09.2014

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

600 TL (Yarım) 300 TL

Değerlendirme:

Sigortalıya hem malullük aylığı hem de eşinden dolayı ölüm geliri bağlanır. Ancak yüksek olan malullük aylığı tamdan, az olan ölüm geliri yarımdan ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2010

01.09.2012

Aylık Miktarı

700 TL (Tam)

550 TL (Yarım) 225 TL

Değerlendirme:

Sigortalıya hem yaşlılık aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan yaşlılık aylığı tamdan, az olan iş göremezlik geliri yarımdan ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Geliri (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.09.2016

Aylık Miktarı

620 TL (Tam)

540 TL (Yarım) 270 TL

Değerlendirme:

Eşinden ölüm aylığına, babasından da ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine, eşinden dolayı ölüm aylığı, babasından dolayı ölüm geliri bağlanır, ancak yüksek olan eş aylığı tamdan, az olan ölüm geliri ise yarımdan ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Geliri (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2012

01.07.2015

Aylık Miktarı

700 TL (Tam)

650 TL (Yarım) 325 TL

Değerlendirme:

Çocuğa anneden ölüm aylığı, babadan ölüm geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan ölüm aylığı tamdan, az olan ölüm geliri yarımdan ödenir.

D) En Yüksek Ödemeye İmkan Veren İki Dosyanın Tespiti

Yukarıda belirtilen sıralamaya göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacak, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşecektir.

En yüksek ödemeye imkan veren iki dosyanın tespitinde; sadece en düşük miktarlı dosyanın sistemden çıkarılması şeklinde değil, tam yarım ödenmesi durumları da dikkate alınarak sigortalı veya hak sahibine en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılacaktır.

İkiden fazla dosyadan gelir veya aylığa hak kazananlardan, en yüksek ödemeye imkan verecek iki dosyanın tespitine esas olmak üzere aylık ve gelirlerle ilgili yapılacak mukayesede; sigortalı veya hak sahibinin gelir ve aylığından yapılan kesintiler hariç olmak üzere ödemeye esas bir aylık tutarı dikkate alınacağından, (ölüm dosyalarında dosya bazında ödenen gelir aylık miktarı değil, hak sahibine hissesi oranında düşen gelir ve aylık miktarı dikkate alınacaktır.) kesinlikle gelir ya da aylık tutarının belirlenmesine ilişkin ortalama aylık kazanç ve ABO gibi unsurlardan hareket edilerek mukayese yapılmayacaktır. Sigortalı veya hak sahibi bazında ödenen gelir ve aylık tutarları alt sınır aylıkları da dikkate alınmak suretiyle mukayeselerde esas alınacaktır. 5510 sayılı Kanunun alt sınır aylığının uygulanmasına ilişkin 55. maddesinin uygulandığı ve ödemelerin alt sınır aylığı üzerinden yapıldığı durumlarda, mukayeselerde alt sınır aylığı esas alınacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2010

01.09.2012

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

700 TL (Yarım) 350 TL

Değerlendirme:

Sigortalıya hem yaşlılık aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri ödenmektedir. Yaşlılık aylığı yüksek olduğu için tamdan, sürekli iş göremezlik geliri az olduğu için yarımdan ödenir.

 

- Sigortalı bu şekilde gelir ve aylık almaya devam ederken 01.04.2015 tarihinde eşinden de ölüm gelirine hak kazanmıştır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Ölüm Geliri (eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2010

01.09.2012

01.04.2015

Aylık Miktarı

800 TL

(Kapsamdan çıkar)

700 TL (Tam)

670 TL (Tam)

Değerlendirme:

Bu durumda, sigortalının hak kazandığı bütün gelir ve aylıklar mukayese yapılarak en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılır ve bir dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Yaşlılık Aylığı                     800     Tam

İş Göremezlik Geliri            700     Yarım 350

800+350=1150 TL

 

İş Göremezlik Geliri            700     Tam

Ölüm Geliri                           670     Tam

700 + 670 =1370 TL ödenir.

 

Yaşlılık Aylığı                     800     Tam

Ölüm Geliri                           670     Yarım 335

800+335= 1135 TL

Mukayeseler sonucu en yüksek ödemeye imkan veren dosyaların; sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri olduğu görüldüğünden, bu iki dosyadan ödemeler yapılır ve yaşlılık aylığı yeni bir durum değişikliğine kadar kapsamdan çıkarılır.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2014

01.08.2016

Aylık Miktarı

600 TL (Yarım)

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Çocuğa anne ve babadan ölüm aylığı bağlanmış olup, babadan bağlanan ölüm aylığı daha yüksek olduğu için tamdan, anneden bağlanan ölüm aylığı daha az olduğu için yarımdan ödenir.

 

- Çocuk anneden dolayı 01.03.2014 tarihi itibariyle ölüm gelirine de hak kazanmıştır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Geliri (anneden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2014

01.08.2016

01.03.2014

Aylık Miktarı

600 TL

(Kapsamdan çıkar)

800 TL (Tam)

700 TL (Yarım)

Değerlendirme:

Bu durumda, çocuğun hak kazandığı bütün gelir ve aylıklar mukayese yapılarak en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılır ve bir dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı (anneden)      600     Yarım 300

Ölüm Aylığı (babadan)     800     Tam

800+300=1100 TL

 

Ölüm Aylığı (anneden)      600     Yarım 300

Ölüm Geliri (anneden)       700     Tam

700 + 300 =1000 TL

 

Ölüm Aylığı (babadan)     800     Tam

Ölüm Geliri (anneden)       700     Yarım 350

800+350= 1150 TL ödenir.

Mukayeseler sonucu en yüksek ödemeye imkan veren dosyaların; babadan ölüm aylığı, anneden de ölüm geliri olduğu görüldüğünden, bu iki dosyadan ödemeler yapılır ve anneden ölüm aylığı yeni bir durum değişikliğine kadar kapsamdan çıkarılır.

 

- Çocuk bu defa 01.08.2016 tarihi itibariyle babadan da ölüm gelirine hak kazanmıştır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı

(Anneden)

Ölüm Aylığı

(Babadan)

Ölüm Geliri

(Anneden)

Ölüm Geliri

(Babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2014

01.08.2016

01.03.2014

01.08.2016

Aylık Miktarı

600 TL

(Kapsamdan çıkar)

800 TL

700 TL

(Kapsamdan çıkar)

1000 TL

Değerlendirme:

Mukayeselerde 54. maddedeki sıralamadan hareket edilerek gelir ve aylıklar karşılaştırılır ve en yüksek ödemeye imkan veren iki dosya tespit edilir ve diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı (anneden)      600     Yarım 300

Ölüm Aylığı (babadan)     800     Tam

300 + 800 = 1100 TL

 

Ölüm Geliri (anneden)       700     Yarım 350

Ölüm Geliri (babadan)       1000   Tam

350 + 1000 = 1350 TL

 

Ölüm Geliri (anneden)       700     Tam

Ölüm Aylığı (anneden)      600     Yarım 300

700 + 300 = 1000 TL

 

Ölüm Geliri (babadan)       1000   Tam

Ölüm Aylığı (babadan)     800     Yarım 400

1000 + 400 = 1400 TL ödenir.

 

Ölüm Geliri (anneden)       700     Yarım 350

Ölüm aylığı (babadan)      800     Tam

350 + 800 = 1150 TL

 

Ölüm Geliri (babadan)       1000   Tam

Ölüm aylığı (anneden)      600     Yarım 300

1000 + 300 = 1300 TL

Bu durumda, babadan dolayı ölüm geliri ve ölüm aylığı ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Geliri (eşinden)

Yaşlılık Aylığı

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2011

01.05.2011

01.04.2015

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

700 TL

(Kapsamdan çıkar)

1000 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı eşinden dolayı ölüm geliri ve aylığı almakta iken kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanmıştır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı                         600     Yarım 300

Ölüm Geliri                           700     Tam

300 + 700 = 1000 TL

 

Ölüm Aylığı                         600     Tam

Yaşlılık Aylığı                     1000   Tam

600 + 1000 = 1600 TL ödenir.

 

Ölüm Geliri                           700     Yarım 350

Yaşlılık Aylığı                     1000   Tam

350 + 1000 = 1350 TL

 

Sigortalı bu defa 15.06.2015 tarihi itibariyle sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

5510

5510

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Geliri (eşinden)

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2011

01.05.2011

01.04.2015

15.06.2015

Aylık Miktarı

600 TL

(Kapsamdan çıkar)

700 TL (Tam)

1000 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

1200 TL

Değerlendirme:

Mukayeselerde daha önce kapsamdan çıkarılan dosyalarda dahil olmak üzere 54. maddedeki sıralamadan hareket edilerek gelir ve aylıklar karşılaştırılır ve en yüksek ödemeye imkan veren iki dosya tespit edilir ve diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı                         600     Tam

Yaşlılık Aylığı                     1000   Tam

600 + 1000 = 1600 TL

 

Ölüm Geliri                           700     Tam

İş Göremezlik Geliri            1200   Tam

700 + 1200 = 1900 TL ödenir.

 

Ölüm Aylığı                         600     Yarım 300

Ölüm Geliri                           700     Tam

300 + 700 = 1000 TL

 

Yaşlılık Aylığı                     1000   Yarım 500

İş Göremezlik Geliri            1200   Tam

500 + 1200 = 1700 TL

 

Ölüm Aylığı                         600     Yarım 300

İş Göremezlik Geliri            1200   Tam

300 + 1200 = 1500 TL

 

Yaşlılık Aylığı                     1000   Tam

Ölüm Geliri                           700     Yarım 350

1000 + 350 = 1350 TL

Bu durumda, daha önce kapsamdan çıkarılan ölüm geliri ile yeni hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri en yüksek ödemeye imkan veren dosyalar olduğu için ödenir diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

 

II. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR VEYA BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLIK ALANLAR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması durumunda, bu gelir ve aylıklar ödenmeye devam edilecektir. 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin beşinci fıkrasında; sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosyanın kapsamdan çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.

5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesiyle ilgili uygulama aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1- İştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç, (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan sigortalı veya hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna veya 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir/aylığa hak kazanmaları halinde geçici 7. madde uygulanacaktır.

2- Yukarıdaki 1. maddeye göre karşılaşan dosyalarda mukayese işlemi yapılırken,

a) 5510 sayılı Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması halinde, 54. maddeye göre mukayese işlemi sadece statüleri (sigortalılık halleri) aynı olan sigortalılar için (Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar hariç) yapılacak, statülerin farklı olması halinde karşılaştırma yapılmayacaktır.

b) 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde, mukayese işlemi; hak kazanılan veya ödenen gelir ve aylıkların aynı kanuna göre olması durumunda ilgili kanun hükümlerine göre yapılacak, farklı kanunlar olması durumunda ise karşılaştırma yapılmayacaktır.

3- Mukayese işlemi yapılıp kapsamdan çıkarılacak gelir veya aylığa karar verildikten sonra;

a) Ödenecek gelir veya aylık sayısı Kanunun yürürlük tarihinden önceki dosya sayısından,

b) Ödenecek gelir ve aylıkların miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen gelir ve aylıkların miktarından,

az olmayacaktır.

4- Sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun geçici 7. maddesine göre yapılan değerlendirmede kapsamdan çıkarılan dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları, durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. Bu işlem, her durum değişikliğinde veya yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde tekrarlanacaktır.

A. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR

1) Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazananlar

İştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanan sigortalı ve hak sahiplerine,

- Eski ve yeni sigortalılık halinin aynı olması durumunda (Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar hariç) 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi,

- Farklı olması halinde ise, önceki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4 (a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2007

01.09.2009

Aylık Miktarı

750 TL (Tam)

650 TL (Yarım) 325 TL

Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinde statüsü 4(a)’dır. Bu durumda, 506 sayılı Kanuna göre aldığı yaşlılık aylığında da statüsü 4(a) olduğundan, 54. maddeye göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan yaşlılık aylığı tamdan, az olan sürekli iş göremezlik geliri yarımdan ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2005

01.09.2010

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinde statüsü 4(a)’dır. 1479 sayılı Kanuna göre aldığı yaşlılık aylığının statüsünün 4(b) olması nedeniyle statüler farklı olduğundan 54. maddeye göre değerlendirme yapılmaz, her iki dosyadan gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

5434

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2005

01.09.2020

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

580 TL (Tam)

Değerlendirme:

Ölen sigortalıların statüleri farklı olduğundan 5434-4(c), 5510-4(a) 54. maddeye göre değerlendirme yapılmaz ve iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Yaşlılık Aylığı-4(b)/

(4 numaralı alt bendi)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2004

01.06.2010

Aylık Miktarı

450 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Hak sahibi olarak eşinden 1479 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünün (4) numaralı alt bendine (tarım işlerinde çalışanlar) göre yaşlılık aylığına hak kazanmıştır. Statülerin aynı olmasına rağmen 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı aylık 4(b) sigortalıları için (4) numaralı alt bende göre hak kazanılan bir aylık olduğundan 54. madde uygulanmaz ve iki dosyadan da aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 5:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

Aylık Türü

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Malullük Aylığı-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.06.2003

01.10.2009

Aylık Miktarı

900 TL (Tam)

800 TL (Yarım) 400 TL

Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı malullük aylığının statüsü 4(a)’dır. Bu durumda 506 sayılı Kanuna göre aldığı sürekli iş göremezlik gelirinin de statüsü 4(a) olduğundan, 54. maddeye göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan sürekli iş göremezlik geliri tamdan, az olan malullük aylığı yarımdan ödenir.

 

Örnek 6:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (anneden)-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2005

01.09.2009

Aylık Miktarı

580 TL (Tam)

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Ölen sigortalıların statüleri farklı olduğundan (506-4(a), 5510-4(b)) 54. maddeye göre değerlendirme yapılmaz ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 7:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan )-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2005

01.09.2009

Aylık Miktarı

580 TL (Tam)

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Ölen sigortalıların statüleri aynı olduğundan 54. maddeye göre değerlendirme yapılarak tercih ettiği aylık ödenerek diğeri kapsamdan çıkarılır.

 

Örnek 8:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı(babadan)-4(b)/

(3 numaralı alt bendi)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.07.2005

01.03.2010

Aylık Miktarı

450 TL (Yarım) 225 TL

600 TL (Tam)

Değerlendirme:

Ölen sigortalıların statüleri aynı olduğundan 54. maddeye göre değerlendirme yapılarak yüksek olanı tamdan, az olanı yarımdan ödenir.

 

2- Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması

Bu durumda, gelir ve aylıkların;

- Aynı kanuna göre hak kazanılması halinde, ilgili kanun hükümleri,

- Farklı kanunlara göre hak kazanılması halinde ise, iki dosyadan gelir ve aylık ödenmesi,

gerekmektedir.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

506

1479

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Tarihi: 02.07.2007

Aylık Başlangıç Tarihi

01.08.2003

01.02.2010

Aylık Miktarı

750 TL (Tam)

450 TL (Tam)

Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi uygulanamayacağından, iki aylık da tam olarak ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

506

506

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)-A)

Ölüm Aylığı (babadan)-(A)

Ölüm Tarihi: 04.05.2002

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.1999

01.02.2010

Aylık Miktarı

630TL (Tam)

540 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

İki dosyadan bağlanan aylık aynı Kanuna göre ödendiğinden, 506 sayılı Kanuna göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan aylık ödenir, diğeri kapsamdan çıkarılır.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

506

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Son Takvim Ayı: 2008/06

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2002

01.11.2008

Aylık Miktarı

400 TL (Tam)

600 TL (Tam)

Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi uygulanmayacağından, gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

506

506

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı-(A)

Ölüm Geliri(eşinden)-(S)

Ölüm Tarihi: 05.10.2005

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2005

01.03.2011

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

600 TL (Yarım) 300 TL

Değerlendirme:

İki dosyadan bağlanan gelir ve aylık aynı Kanuna göre ödendiğinden, 506 sayılı Kanuna göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan aylık tamdan, az olan gelir yarımdan ödenir.

 

Örnek 5:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5434

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2000

01.06.2009

Aylık Miktarı

750 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi uygulanmayacağından, her iki aylık da tam olarak ödenir.

 

Örnek 6:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

1479

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Tarihi: 04.05.2003

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2002

01.10.2008

Aylık Miktarı

630 TL (Tam)

540 TL (Tam)

Değerlendirme:

Hak sahibi çocuk babadan dolayı ölüm aylığı almakta iken, 04.05.2003 tarihinde ölen annesinden dolayı 30.03.2009 tarihinde tahsis talebinde bulunduğundan zamanaşımı uygulanarak tarafına 01.10.2008 tarihi itibariyle aylık bağlanır.

Anne ve baba aylığı 1479 sayılı Kanuna göre hak kazanılan aylıklar olduğundan değerlendirme bu Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Hak sahibi çocuk aylıklara hak kazandığı tarihlerde 18 yaşından küçük olduğundan 18 yaşını dolduruncaya kadar her iki dosyadan aylıklar tamdan ödenir. 18 yaşını doldurduğu tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle yüksek olan babadan dolayı ölüm aylığı ödenir, az olan anneden dolayı aldığı ölüm aylığı ise kesilir.

Not: Çocuğun malul olması durumunda iki aylık 18 yaşını doldurduğu tarihten sonra da ödenmeye devam edilir.

 

3- Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir/aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir/aylığa hak kazananlar

Sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir veya aylığa hak kazanmaları halinde, 1. maddede açıklanan kurallar bu dosyalar için de geçerli olacaktır. Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen gelir veya aylığın statüsü ile 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan gelir veya aylıkların statülerinin aynı olması halinde 54 üncü madde hükümleri uygulanacak, farklı olması halinde ise karşılaştırma yapılmayacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4 (a)

Yaşlılık Aylığı 4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.09.2004

01.02.2009

01.04.2011

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

1200 TL (Tam)

900 TL (Yarım)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı, 506 sayılı Kanuna göre eşinden ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanuna göre de 4(a) statüsünden yaşlılık aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. Tüm dosyaların karşılaştırması statü farklılığı da bulunmaması nedeniyle 54. madde hükümlerine göre yapılır.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (eş)                      600         Tam

5510 Yaşlılık Aylığı 4(a)              1200       Tam

600 + 1200 = 1800 TL ödenir.

 

506 Ölüm Aylığı (eş)                      600         Yarım 300

5510 İş Göremezlik Geliri 4 (a)    900         Tam

300 + 900 =1200 TL

 

5510 Yaşlılık Aylığı                       1200       Tam

5510 İş Göremezlik Geliri             900         Yarım 450

1200 + 450 = 1650 TL

En düşük miktarlı dosya 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri olduğu için kapsamdan çıkarılır.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (babadan) 4(a)

Ölüm Geliri (eşinden) 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2001

01.08.2009

01.10.2011

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

800 TL (Tam)

700 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Hak sahibi 1479 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken bu defa yine 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda;

1479 Ölüm Aylığı (anne)              600         Yarım 300

5510 Ölüm Geliri 4 (b) (eş)            700         Tam

300 + 700 = 1000 TL

 

1479 Ölüm Aylığı (anne)              600         Tam

5510 Ölüm Aylığı 4(a) (baba)     800         Tam

600 + 800 = 1400 TL ödenir.

 

5510 Ölüm Aylığı (baba)              800         Tam

5510 Ölüm Geliri (eş)                     700         Yarım 350

800 + 350 = 1150 TL

En düşük miktarlı dosya 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünden eşten dolayı hak kazanılan ölüm geliri olduğundan kapsamdan çıkarılır.

 

Yukarıdaki örnekte Kanunun yürürlük tarihinden önceki hak kazanılan aylığın 506 sayılı Kanuna göre olduğu varsayıldığında ise,

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (babadan)-4(a)

Ölüm Geliri (eşinden)-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2001

01.08.2009

01.10.2011

Aylık Miktarı

600 TL

(Kapsamdan çıkar)

800 TL (Tam)

700 TL (Yarım) 350 TL

Değerlendirme:

Hak sahibi 506 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken, bu defa yine 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (anne)                600         Yarım 300

5510 Ölüm Aylığı 4(a) (baba)     800         Tam

300 + 800 = 1100 TL

 

506 Ölüm Aylığı (anne)                600         Yarım 300

5510 Ölüm Geliri 4 (a) (eş)            700         Tam

300 + 700 = 1000 TL

 

5510 Ölüm Aylığı (baba)              800         Tam

5510 Ölüm Geliri (eş)                     700         Yarım 350

800 + 350 = 1150 TL ödenir.

En düşük miktarlı dosya 506 sayılı Kanuna göre anneden dolayı ölüm aylığı olduğundan kapsamdan çıkarılır.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

5434

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)-4(a)

Ölüm Geliri (anneden)-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2001

01.08.2009

01.10.2011

Aylık Miktarı

1500 TL

(Değerlendirme dışıdır)

950 TL (Tam)

700 TL (Yarım) 350 TL

Değerlendirme:

Kadın sigortalı 5434 sayılı Kanuna göre hak sahibi olarak eşinden ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken, bu defa 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden anneden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda;

5434 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ödenen ölüm aylığı değerlendirme dışında tutulacağından, hak sahibinin 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı ölüm aylığı ve ölüm geliri 54. madde kapsamında karşılaştırılır.

Buna göre;

5434 Ölüm Aylığı (eş)                   1500       Tam Değerlendirme dışıdır

5510 Ölüm Aylığı (baba)              950         Tam           

5510 Ölüm Geliri (anne)                700         Yarım 350

1500 + 950 + 350= 2800 TL ödenir.

B. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR

Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde, yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılacaktır. Mukayese işlemi sadece statüleri (sigortalılık halleri) aynı olan sigortalılar için yapılacak, statülerin farklı olması halinde karşılaştırma yapılmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde; mukayese işlemi hak kazanılan veya ödenen gelir ve aylıkların aynı kanuna göre olması durumunda ilgili kanun hükümlerine göre yapılacak, farklı kanunlar olması durumunda ise karşılaştırma yapılmayacaktır.

Yapılan mukayeseler sonucunda, kapsamdan çıkarılacak dosyaya karar verildiğinde, tercih durumları hariç olmak üzere sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek gelir ve aylıklara ilişkin dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden önceki dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarının altında olmayacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

506

1479

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Geliri (babadan) 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2004

01.09.2006

01.04.2015

Aylık Miktarı

1000 TL (Tam)

500 TL (Yarım) 250 TL

(Kapsamdan çıkar)

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı, 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünden babasından dolayı ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda 54. madde 1479 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanuna göre babadan hak kazandığı ölüm geliri için uygulanır ve 506 sayılı Kanuna göre anneden aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

Bu durumda;

1479 Ölüm Aylığı (eş)                   500         Yarım 250 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (baba)               800         Tam

506 Ölüm Aylığı (anne)                1000       Tam

1000 + 800= 1800 TL ödenir.

1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığının miktarı en az olduğu için kapsamdan çıkarılır ve ödenmesi gereken iki dosya tekrar karşılaştırılmaz.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1500 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden toplam 1800 TL ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

506

506

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)-(A)

Yaşlılık Aylığı-(S)

İş Göremezlik Geliri-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2005

01.06.2007

01.08.2012

Aylık Miktarı

900 TL (Tam)

1000 TL (Tam)

800 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile yaşlılık aylığı almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinin statüsü farklı olduğu için karşılaştırma dışında tutularak, 506 sayılı Kanuna göre hak kazanılan yaşlılık aylığı ile eşinden dolayı ölüm aylığı ise 506 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilir. Bu durumda, 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve ölüm aylığı tamdan ödeneceğinden, en düşük miktarlı dosya olan 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri dosyası kapsamdan çıkarılır.

Bu durumda;

506 Yaşlılık Aylığı                         1000       Tam

506 Ölüm Aylığı (eşinden)            900         Tam

5510 İş Göremezlik Geliri (4b)     800         Tam Kapsamdan çıkar

1000 + 900 = 1900 TL ödenir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1900 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1900 TL ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

506

1479

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (anneden)-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2005

01.06.2007

01.08.2012

Aylık Miktarı

700 TL (Tam)

500 TL (Tam)

600 TL (Yarım) 300 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı, 5510 sayılı Kanuna göre 4 (a) statüsünden annesinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda 54 üncü madde 506 sayılı Kanuna göre babadan dolayı ödenen ölüm aylığı ile 5510 sayılı Kanuna göre anneden hak kazandığı ölüm aylığı için uygulanır ve 1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (babadan)         700         Tam

5510 Ölüm Aylığı (anne)              600         Yarım 300 Kapsamdan çıkar

1479 Ölüm Aylığı (eş)                   500         Tam

700 + 500= 1200 TL ödenir.

5510 sayılı Kanuna göre anneden aldığı ölüm gelirinin miktarı en az olduğu için kapsamdan çıkarılır ve ödenmesi gereken iki dosya tekrar karşılaştırılmaz.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya 2 dosya üzerinden 1200 TL ödenirken, yeni durumda da 2 dosya üzerinden 1200 TL ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

506

1479

5510

Aylık Türü

Aylık Türü Ölüm Aylığı-(Eş)

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Geliri (anneden)-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.06.2003

01.10.2006

01.08.2012

Aylık Miktarı

700 TL (Tam)

300 TL (Tam)

600 TL (Yarım) 300 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı, 5510 sayılı Kanuna göre 4 (a) statüsünden annesinden dolayı ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda 54 üncü madde 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ödenen ölüm aylığı ile 5510 sayılı Kanuna göre anneden hak kazandığı ölüm geliri için uygulanır. 1479 sayılı Kanuna göre babadan aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (eş)                      700         Tam

5510 Ölüm Geliri (anne)                600         Yarım 300

1479 Ölüm Aylığı (babadan)       300         Tam Kapsamdan çıkar

700 + 300= 1000 TL ödenir.

5510 sayılı Kanuna göre anneden hak kazanılan ölüm geliri ile 1479 sayılı Kanuna göre ödenen babadan dolayı ölüm aylığının miktarı eşit olduğundan, ölüm aylığı kapsamdan çıkarılır, ölüm geliri ise ödenir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1000 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1000 TL ödenir.

 

Örnek 5:

Aylık Bağlanan Kanun

506

506

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)-(A)

Yaşlılık Aylığı-(S)

Sürekli İş Göremezlik Geliri -4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2002

01.07.2006

01.03.2013

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

1200 TL (Yarım) 600 TL

1500 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile yaşlılık aylığı almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. 5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinin statüsü de 4(a) kapsamında olduğundan, 506 ve 5510 sayılı kanunlara göre hak kazanılan gelir ve aylıklar 54. madde hükmüne göre değerlendirilir.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (eşinden)            600         Tam

506 Yaşlılık Aylığı                         1200       Tam

600 + 1200 = 1800 TL

 

506 Ölüm Aylığı (eşinden)            600         Yarım 300

5510 İş Göremezlik Geliri 4(a)     1500       Tam

300 + 1500 = 1800 TL

 

506 Yaşlılık Aylığı                         1200       Yarım 600

5510 İş Göremezlik Geliri 4(a)     1500       Tam

600 + 1500 = 2100 TL ödenir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1800 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 2100 TL ödenir.

 

Örnek 6:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

1479

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.2000

01.03.2007

01.08.2014

Aylık Miktarı

400 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

600 TL (Yarım) 300 TL

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 1479 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile yaşlılık aylığı almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

5510 sayılı Kanuna göre hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinin statüsü de 4(b) kapsamında olduğundan, 1479 ve 5510 sayılı kanunlara göre hak kazanılan gelir ve aylıklar 54. madde hükmüne göre değerlendirilir.

Bu durumda;

1479 Ölüm Aylığı (eşinden)         400         Tam

1479 Yaşlılık Aylığı                       600         Tam

400 + 600 = 1000 TL

 

1479 Ölüm Aylığı (eşinden)         400         Yarım 200

5510 İş Göremezlik Geliri 4(b)     800         Tam

200 + 800 = 1000 TL

 

1479 Yaşlılık Aylığı                       600         Yarım 300

5510 İş Göremezlik Geliri 4(b)     800         Tam

300 + 800 = 1100 TL ödenir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1000 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1100 TL ödenir.

 

Örnek 7:

Aylık Bağlanan Kanun

1479

506

506

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş Göremezlik Geliri-(A)

Ölüm Aylığı (eşinin ölüm tarihi 21.05.2000)-(S)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2001

01.04.2008

01.04.2013

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

900 TL (Tam)

700 TL (Yarım) 350 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı, 506 sayılı Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri almakta iken, 21.05.2000 tarihinde 506 sayılı Kanuna göre sigortalı iken ölen eşinden dolayı aylık almakta iken evlenmesi nedeniyle aylığı kesilmiştir. Ancak, bu hak sahibi boşanarak 01.04.2013 tarihinden itibaren yeniden eski eşinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Hak kazanılan bu aylık sigortalının ölüm tarihine göre yapılan değerlendirmede 506 sayılı Kanuna göre bağlanacak bir aylık olduğundan, bu dosyalardan hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı 506 sayılı Kanuna göre değerlendirilerek, 1479 sayılı Kanuna göre alınan yaşlılık aylığı karşılaştırma dışı bırakılır.

Bu durumda;

506 İş Göremezlik Geliri                900         Tam

506 Ölüm Aylığı                             700         Yarım 350 Kapsamdan çıkar

1479 Yaşlılık Aylığı                       800         Tam

900 + 800 = 1700 TL ödenir.

506 sayılı Kanuna göre eşinden hak kazandığı ölüm aylığının miktarı düşük olduğundan sistemden çıkar ve ödenmesi gereken iki dosya tekrar karşılaştırılmaz.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1700 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1700 TL ödenir.

 

Örnek 8:

Aylık Bağlanan Kanun

5434

506

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anne)

Ölüm Aylığı (eş)

Ölüm Aylığı (baba)-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2001

01.06.2007

01.08.2012

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

(Değerlendirme dışıdır)

1000 TL (Tam)

900 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, 506 sayılı Kanuna göre de eşten ölüm aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünden babasından ölüm aylığına hak kazanmıştır.

Bu durumda; 5434 sayılı Kanuna göre alınan aylık değerlendirme dışı olduğundan, bu sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden önce iki dosyası yerine bir dosyası varmış gibi değerlendirilerek 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan dosyanın statüsüne bakılacaktır. Statüler farklı olduğundan (506-4(a), 5510-4(b) ) iki aylık da tamdan ödenmeye devam edilir.

 

Örnek 9:

Aylık Bağlanan Kanun

506

1479

5510

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Geliri (anneden) 4(a)

Ölüm aylığı (anneden)4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2004

01.08.2006

01.03.2014

01.03.2014

Aylık Miktarı

600 TL

400 TL

800 TL

700 TL

Değerlendirme:

1479 sayılı Kanuna göre babadan aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışı tutulur. 506 sayılı Kanuna göre eşten alınan ölüm aylığı ile 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden anneden hak kazanılan gelir ve aylıklar 54 üncü madde hükmüne göre değerlendirilir.

Buna göre;

Eşten dolayı aylığın tercih edilmesi halinde;

506 Ölüm Aylığı (eş)                       600 (Tercih edildi)

5510 Ölüm Geliri (anne)                 800

5510 Ölüm Aylığı (anne)               700 Kapsamdan çıkar

 

506 Ölüm aylığı (eş)                      600 Yarım 300 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (anne)                 800 Tam

1479 Ölüm Aylığı (baba)               400 Tam

800+400 = 1200 TL ödenir.

 

5510 sayılı Kanuna göre anne ölüm aylığının tercih edilmesi halinde;

506 Ölüm Aylığı (eş)                       600 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (anne)                 800

5510 Ölüm Aylığı (anne)               700 (Tercih edildi)

5510 Ölüm Aylığı (anne)               700 Yarım 350 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (anne)                 800 Tam

1479 Ölüm Aylığı (baba)               400 Tam

800+400 = 1200 TL ödenir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1000 TL ödenirken, yeni durumda iki dosya üzerinden 1200 TL ödenir.

 

Örnek 10:

Aylık Bağlanan Kanun

506

5434

1479

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (eşinden)

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.2005

01.08.2004

01.01.2005

01.11.2014

Aylık Miktarı

1000 TL (Tam)

700 TL

(Değerlendirme dışıdır)

450 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

900 TL

Değerlendirme:

Kadın sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 3 dosyadan aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre 4 (a) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

Aylık aldığı dosyalardan biri olan 5434 sayılı Kanuna göre babadan ölüm aylığı değerlendirme dışındadır.

1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığı da karşılaştırma kapsamında değildir.

Bu durumda, 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri 4(a) kapsamında olduğundan, 506 sayılı Kanuna göre alınan yaşlılık aylığı ile karşılaştırılacaktır.

Bu durumda sigortalıya;

5434 Ölüm Aylığı (baba)               700 ödenecek Değerlendirme dışıdır

1479 Ölüm Aylığı (eşinden)          450 Tam Kapsamdan çıkar

506 Yaşlılık Aylığı                          1000 Tam

5510 İş Göremezlik Geliri 4 (a)     900 Yarım 450

700 + 1000 + 450= 2150 TL ödenir.

En düşük miktarlı dosya 1479 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri olduğundan, gelir kapsamda bırakılarak aylık kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya üç dosya üzerinden 2150 TL ödenirken, yeni durumda da üç dosya üzerinden 2150 TL ödenir.

 

Örnek 11:

10. örnekteki sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığını varsayalım.

Aylık Bağlanan Kanun

506

5434

1479

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (eşinden)

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4(a)

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.2005

01.08.2004

01.01.2005

01.11.2014

01.12.2014

Aylık Miktarı

1000 TL (Tam)

700 TL (Tam)

(Değerlendirme dışıdır)

450 TL

(Kapsamdan çıkar)

900 TL

(Kapsamdan çıkar)

600 TL (Tam)

Değerlendirme:

Kadın sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 3 dosyadan aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. Yeni bir dosyadan gelire hak kazandığından daha önce kapsamdan çıkan 1479 sayılı Kanuna göre eşten dolayı ölüm aylığı da karşılaştırmaya tabi tutulacaktır.

Buna göre,

Aylık aldığı dosyalardan biri olan 5434 sayılı Kanuna göre babadan ölüm aylığı değerlendirme dışındadır.

1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığı ile 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinin statüsünün aynı olması nedeniyle bunlar 54. madde kapsamında karşılaştırılır.

Mukayeseler:

1479 Ölüm Aylığı (eş)                       450

5510 İş Göremezlik Geliri (4b)         600 Tam

506 Yaşlılık Aylığı                             1000 Tam

5510 İş Göremezlik Geliri (4a)         900 Yarım 450

Bu durumda;

5434 Ölüm Aylığı (baba)                  700 ödenecek Değerlendirme dışıdır

1479 Ölüm Aylığı (eş)                       450 Yarım 225 Kapsamdan çıkar

5510 İş Göremezlik Geliri (4b)         600 Tam

506 Yaşlılık Aylığı                             1000 Tam

5510 İş Göremezlik Geliri (4a)         900 Yarım 450 Kapsamdan çıkar

700 + 600 + 1000 = 2300 TL ödenir.

Sigortalıya 5434 sayılı Kanuna göre alınan aylık hariç en yüksek ödemeye imkan veren 2 dosyadan gelir veya aylık ödenmesi gerekir.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya üç dosya üzerinden 2150 TL ödenirken, yeni durumda üç dosya üzerinden 2300 TL ödenir.

 

C. 2926 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANMIŞ AYLIKLAR

5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin 4. fıkrası ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda bulunan sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bu Kanuna göre sigortalı sayılmışlardır.

Bu durumda, Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4(b) fıkrasının (4) numaralı alt bendine göre sigortalılıkları devam edenlerin, Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları halinde mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi dikkate alınarak 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanırken; aylığa hak kazanma koşulları 1479 sayılı Kanuna göre belirlenecek, aylıkların hesabında ise Kanunun yürürlük tarihine kadarki hizmetlere ilişkin aylıklar 2926, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki hizmetlere ilişkin aylık hesabı ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır.

2926 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıkların 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç 5510 sayılı Kanun ile 506, 2925, 1479 ve 5434 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak diğer gelir ve aylıklarla karşılaştırması yapılmayacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

5510

Aylık Türü

Malullük Aylığı

Ölüm Aylığı (eş) 4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.12.2004

01.11.2012

Aylık Miktarı

350 TL (Tam)

500 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, statüler farklı olduğundan 5510 sayılı Kanunun 54. maddesi uygulanmaz ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (eş)-4(b)/(4) numaralı alt bendi

Aylık Başlangıç Tarihi

01.03.2005

01.04.2015

Aylık Miktarı

360 TL (Tam)

410 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünün (4) numaralı alt bendine göre sigortalı olan eşinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, statüler aynı olduğundan 54. maddeye göre değerlendirme yapılır ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eş)

Yaşlılık Aylığı -4(b)/(2) numaralı alt bendi

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2000

01.09.2012

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünün (2) numaralı alt bendine göre yaşlılık aylığına hak kazanmıştır. Sigortalı 4(b) statüsünün (2) numaralı alt bendine göre aylığa hak kazandığından karşılaştırma yapılmaz.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eş)

Ölüm Aylığı (babadan)-4(b)/(4) numaralı alt bendi

Aylık Başlangıç Tarihi

01.04.2002

01.09.2013

Aylık Miktarı

700 TL (Tam)

500 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünün (4) numaralı alt bendine göre babadan ölüm aylığına hak kazanmıştır. Statüler aynı olduğundan 54. madde uygulanır ve sigortalıya tercih ettiği aylık ödenir.

 

Örnek 5:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (eşinden)- 4(b)/(4) numaralı alt bendi

Sürekli İş Göremezlik Geliri 4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2006

01.08.2010

01.05.2011

Aylık Miktarı

400 TL (Tam)

550 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

650 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ve 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünün (4) numaralı alt bendine göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken yine 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda, 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan gelir ve aylıklar kendi arasında 54. maddeye göre karşılaştırılır.

Bu durumda;

5510 Ölüm Aylığı (eş)                    550 Yarım 275 Kapsamdan çıkar

5510 İş Göremezlik Geliri              650 Tam

2926 Yaşlılık Aylığı                        400 Tam

650 + 400 = 1150 TL

5510 sayılı Kanuna göre 4(a) kapsamında sürekli iş göremezlik geliri ile 2926 sayılı Kanuna göre hak kazanılan yaşlılık aylığı karşılaştırılmaz ve her iki dosyadan aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 6:

Aylık Bağlanan Kanun

2926

506

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eş)

Ölüm Aylığı (baba)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2008

01.09.2010

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Hak sahibi eşinden 2926 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı almakta iken, 01.06.2005 yılında vefat eden babasından dolayı 01.09.2010 tarihinde ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, ölüm aylıkları farklı kanunlara göre hak kazanıldığından her iki dosyadan aylık tamdan ödenir.

 

D. 2925 SAYILI KANUNA GÖRE HAK KAZANILAN GELİR VE AYLIKLAR

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. 2925 sayılı Kanunun sigortalı sayılmaya ilişkin maddeleri yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı tescili yapılmamakta ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalılığı devam edenler bu Kanuna göre 4 (a) kapsamında sigortalı sayılarak bu sigortalılar ile bunların hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin her türlü hak ve yükümlülükleri, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanuna göre devam etmektedir.

Diğer taraftan, 2925 sayılı Kanunun “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler” başlıklı 39. maddesinde 5510 sayılı Kanunun 54. maddesine atıfta bulunulmuş olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 2925 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklarda 5510 sayılı Kanunun 54. madde hükümleri uygulanacaktır.

Bunun dışında, 2925 sayılı Kanuna göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklarla karşılaştırması farklı kanunlar olması nedeniyle yapılmayacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

2925

2925

Aylık Türü

Malullük Aylığı

Ölüm Aylığı (eş)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.12.2002

01.10.2011

Aylık Miktarı

450 TL (Tam)

620 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine 2925 sayılı Kanuna göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54. madde hükümlerine göre yapılacağından her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

2925

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Geliri (eş)-4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2007

01.10.2015

Aylık Miktarı

560 TL (Tam)

620 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine 5510 sayılı Kanuna göre eşinden 4(a) statüsünden ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda, karşılaştırma yapılmayacağından iki aylık da tam olarak ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

2925

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Sürekli İş göremezlik Geliri-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2003

01.10.2009

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine 5510 sayılı Kanuna göre 4 (b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. İki farklı Kanuna göre hak kazanılan aylık ve gelir olduğundan karşılaştırma yapılmaz ve iki dosyadan da gelir ve aylık tam olarak ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

2925

5510

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (eşinden)-4(a)

Sürekli İş Göremezlik Geliri-4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2007

01.10.2009

01.08.2010

Aylık Miktarı

600 TL (Tam)

550 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

650 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) statüsünden eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken yine 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda, 2925 sayılı Kanuna göre hak kazanılan yaşlılık aylığı karşılaştırma dışı tutulur ve 5510 sayılı Kanuna göre hak kazanılan ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirine 54. madde uygulanır.

Bu durumda;

5510 Ölüm Aylığı (eş)               550 Yarım 275 Kapsamdan çıkar.

5510 İş Göremezlik Geliri         650 Tam

2925 Yaşlılık Aylığı                   600 Tam

650 + 600 = 1250 TL ödenir.

 

E. 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDE SANDIKLARI

5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş sandıklar, Kurumumuza devredildikten sonra devir tarihi itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta olup, bunların devir tarihine kadar bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yine geçici 20. maddenin onbirinci fıkrasında söz konusu sandıkların kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından vakıf senetlerinde 5510 sayılı Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Sandıkların vakıf senetlerine göre bağlayacakları gelir ve aylıklar için 5510 sayılı Kanunun 54. madde hükümleri uygulanacaktır. Bunun dışında Sandıkların vakıf senetlerine göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların, 5510, 506, 2925, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre bağlanan diğer gelir ve aylıklarla karşılaştırması yapılmayacak ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması” ibaresinden geçici 20. madde sandıklarına tabi hak kazanılan gelir ve aylıklar da anlaşılacaktır.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun

T.Vakıflar Bankası Em.Sand.Vak.

T.Vakıflar Bankası Em.Sand.Vak.

Aylık Türü

Malullük Aylığı

Ölüm Aylığı (eş)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.08.2005

01.04.2010

Aylık Miktarı

900 TL (Tam)

700 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.Vakıflar Bankası Sandığı vakıf senedine göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine aynı Sandık vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54. madde hükümlerine göre yapılacağından her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun

T.Garanti Bankası Sandığı Vakfı

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Geliri (eş) 4(a)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.01.2000

01.12.2009

Aylık Miktarı

1200 TL (Tam)

650 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.Garanti Bankası Sandığı vakıf senedine göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda, 54. madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 3:

Aylık Bağlanan Kanun

T. İş Bankası Sandığı Vakfı

T. İş Bankası Sandığı Vakfı

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (babadan)

Ölüm Aylığı (eş)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2005

01.09.2010

Aylık Miktarı

700 TL

800 TL

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.İş Bankası Sandığı vakıf senedine göre babadan ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine aynı Sandık vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54. madde hükümlerine göre yapılacağından hak sahibinin tercihi doğrultusunda tek dosyadan aylık ödenir.

 

Örnek 4:

Aylık Bağlanan Kanun

Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı

5510

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (eşinden)

Yaşlılık Aylığı 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.06.2003

01.12.2009

Aylık Miktarı

800 TL (Tam)

900 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Akbank T.A.Ş. Sandığı vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, 54. madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 5:

Aylık Bağlanan Kanun

506

Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı

Aylık Türü

Ölüm Aylığı (anneden)

Ölüm Aylığı (eşinden)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.06.2003

01.07.2010

Aylık Miktarı

750 TL (Tam)

950 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre annesinden ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre Akbank T.A.Ş. Sandığı vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığı hak kazanmıştır. Bu durumda, 54. madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki aylık tamdan ödenir.

 

Örnek 6:

Aylık Bağlanan Kanun

Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı

T. İş Bankası Sandığı Vakfı

5510

Aylık Türü

Yaşlılık Aylığı

Ölüm Aylığı (Eşinden)

Ölüm Geliri (ikinci eş) 4(b)

Aylık Başlangıç Tarihi

01.07.2006

01.03.2010

01.03.2010

Aylık Miktarı

1000 TL (Tam)

750 TL (Tam)

600 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı Akbank T.A.Ş. Sandığından yaşlılık aylığı ve T. İş Bankası Sandığından eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre de ikinci eşten ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda, hak kazanılan gelir ve aylıkların karşılaştırılması mümkün olmadığından 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin beşinci fıkrası gereği en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılarak en yüksek ödemeye imkan veren diğer dosyalar üzerinden ödeme yapılır.

Örnekte en düşük miktarlı dosya 5510 sayılı Kanuna göre ikinci eşten hak kazanılan ölüm geliri olduğundan kapsamdan çıkarılır ve sigortalıya yaşlılık aylığı ile eşinden dolayı ölüm aylığı ödenir.

III. KAPSAMDAN ÇIKARILACAK DOSYALARIN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Sigortalı ve hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanması halinde, bunların Kanunun yürürlük tarihinden önce hangi kanunlara göre ne tür aylıklar aldığının tespiti sigortalı ve hak sahiplerinin Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesindeki beyanlarının yanı sıra bilgisayar ortamında da kontrol edilecektir.

Devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bilgi işlem veri tabanları henüz ayrı sistemler halinde çalıştığından, sigortalı ve hak sahiplerinin işlemleri her bir sistem üzerinden ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu nedenle, sigortalı ve hak sahiplerinin diğer gelir ve aylıklarının tespitinde;

- 4(a) sigortalılarına gelir veya aylık bağlama işlemi yapılırken, SSK sistemi üzerinden “g cics”, “ods2” girilmek ve gelen menüye gelir/aylık bağlanacak sigortalı veya hak sahibinin T.C. kimlik numarası girilmek suretiyle, bunların SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeler sisteminde kayıtlı olup olmadığı ve ne tür aylık aldığı konusunda inceleme yapılacaktır. Aynı menü, 4(b) veya 4(c) sigortalılarının gelir/aylıklarının tespiti için de yetki alınmaksızın kullanılabilecektir.

- 4(b) sigortalılarına gelir/aylık bağlama işlemi yapılırken ise; Bağ-Kur sistemi üzerinden tahsis projesinden aylık bağlama işlemi sırasında “F1” tuşuna basılmak suretiyle sadece Emekli Sandığı sorgulaması yapılabilmektedir.

2- Sigortalı ve hak sahiplerinin hangi kanunlara göre ne tür aylıklar aldığının tespit edilmesi işlemlerin sonuçlandırılması açısından yeterli olmadığından, gerekli mukayese işlemlerinin yapılabilmesi için bu aylık ve gelirlerin miktarlarının da bilinmesi gerekmektedir. Gelir ve aylık miktarları ise;

4(a) sigortalıları için SSK sistemi üzerinden “g cics” “od9a” ekranına gerekli bilgiler girilmek suretiyle yetki alınmaksızın görüntülenebilecektir.

4(b) sigortalıları için ise Bağ-Kur sistemi üzerinden “cics” ekranından kullanıcı kodu ve şifresi girilmeksizin “F3” tuşuna basılıp ekran temizlendikten sonra;

- 1479 yaşlılık ve malullük aylıkları için “MAAS”,

-1479 ölüm aylıkları için “OLUM”,

-2926 yaşlılık ve malullük aylıkları için “TAMA”,

-2926 ölüm aylıkları için “OLUT”,

yazılıp, gelen ekrana zorunlu bilgilerin yazılması suretiyle aylık miktarları görüntülenebilecektir.

4(c) sigortalı veya hak sahiplerinin aylık miktarlarının görüntülenmesi için ilgili personele Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığından yetki istenilecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesine göre kapsamdan çıkarılacak dosyanın tespit edilmesi halinde, bağlanan bu dosyaya ait gelir veya aylık, 4(a) ve 4(b) sigortalıları açısından ödemeler kütüğüne “F” durum kodu ile kaydedilecektir. Bu durum, sigortalı veya hak sahiplerine gönderilecek 4(a) sigortalıları için gelir/aylık bağlama karar örneğinde, 4(b) sigortalıları için bilgilendirme yazısında açıkça belirtilecektir.

4- Ödemeler kütüğünde “F” kodu verilen gelir ve aylıklar, yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması veya durum değişikliğinde, yeniden mukayese işlemine dahil edileceğinden, işlem yapılacak tarihte bu dosyaya ilişkin gelir veya aylık miktarı aylık artışları dikkate alınmak suretiyle güncellenecektir.

5- Sigortalı veya hak sahiplerinin tercihlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulması halinde ise, Ek- 1’de yer alan yazı ile sigortalı ve hak sahiplerinin tercihleri sorulacak ve bu yazıda hak kazanılan gelir veya aylık miktarları konusunda sigortalı bilgilendirilecektir.

IV. 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 96. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINININ UYGULANMASI (A/S KODLARI)

506 sayılı Kanunun 5510 sayılı Kanunla mülga 96. maddesinin beşinci fıkrasında; sigortalı veya hak sahiplerine 506 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir veya aylıklardan, ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır aylığına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, aynı anda birden fazla gelir veya aylığın hak edilmesi halinde ise yüksek olanın ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınacağı öngörülmüştür.

Söz konusu kanun hükmü 506 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıkları kapsadığından, 4(a) sigortalıları için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren;

-Yaşlılık ve malullük sigortasında tahsis talebinde bulunanlara,

-Ölüm sigortasında bu tarihten sonra ölenlere,

-İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasında, sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm gelirinin hesaplanmasında, günlük kazancın hesabına giren son takvim ayı bu tarihten sonra olanlara,

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre gelir veya aylık bağlanacağından, 506 sayılı Kanunun mülga 96. maddesinin beşinci fıkrası (A/S) uygulanmayacaktır.

Gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra 506 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm dosyalarında, A/S kodu uygulamasında 06.02.2004 tarihi dikkate alınacaktır.

Örnek 1:

Sigortalı/Sigortalı

İKMH Geliri Dosyası-

5510 SK

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

5510 SK

İş kazası/ Tahsis Talep Tarihi

31.04.2012

30.08.2018

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.05.2012

01.09.2018

Gelir/Aylık Miktarı

750,00 TL

650,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanmayacak

Uygulanmayacak

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 2:

Sigortalı/Sigortalı

İKMH Geliri Dosyası-

506 SK

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

5510 SK-4(a)

İş kazası/ Tahsis Talep Tarihi

30.04.2005

30.08.2010

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

30.04.2005

01.09.2010

Gelir/Aylık Miktarı

800,00 TL

1.650,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanmayacak

Uygulanmayacak

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

 

Örnek 3:

Sigortalı/Sigortalı

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

506 SK

İKMH Geliri Dosyası-

506 SK

İş kazası/ Tahsis Talep Tarihi

30.08.1999

30.09.2008

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.09.1999

30.09.2008

Gelir/Aylık Miktarı

605,00 TL

800,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

 

Örnek 4:

Sigortalı/Sigortalı

İKMH Geliri Dosyası-

506 SK

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

506 SK

İş kazası/ Tahsis Talep Tarihi

11.05.2007

30.09.2008

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

11.05.2007

01.10.2008

Gelir/Aylık Miktarı

470,00 TL

750,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

 

Örnek 5:

Sigortalı/Sigortalı

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

506 SK -4(a)

İKMH Geliri Dosyası-

5510 SK

İş kazası/ Tahsis Talep Tarihi

30.09.2008

05.06.2009

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.2008

01.07.2009

Gelir/Aylık Miktarı

850,00 TL

490,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanmayacak

Uygulanmayacak

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 6:

Hak Sahibi/Sigortalı

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

506 SK

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK

Sig. Ölüm Tar/Tah Talep Tar.

25.08.1999

01.05.2008

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.09.1999

01.06.2008

Gelir/Aylık Miktarı

750,00 TL

400,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 7:

Hak Sahibi/Sigortalı

Yaşlılık Aylığı Dosyası-

506 SK

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK

Sig. Ölüm Tar/Tah Talep Tar.

20.09.1999

05.10.2000

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.10.1999

01.05.2010

Gelir/Aylık Miktarı

750,00 TL

400,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 8:

Hak Sahibi/Hak Sahibi

Ölüm Aylığı Dosyası-

506 SK-Baba

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK-Ana-4(a)

Sigortalının Ölüm Tarihi

25.01.2009

25.10.2000

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2009

01.11.2010

Gelir/Aylık Miktarı

750,00 TL

500,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanmayacak

Uygulanmayacak

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 9:

Hak Sahibi/Hak Sahibi

Ölüm Aylığı Dosyası-

506 SK-Baba

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK-Ana

Sigortalının Ölüm Tarihi

03.01.2005

15.10.2000

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2009

01.10.2010

Gelir/Aylık Miktarı

750,00 TL

500,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

 

Örnek 10:

Hak Sahibi/Hak Sahibi

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK-Eş

Ölüm Aylığı Dosyası-

506 SK-Eş

Sigortalının Ölüm Tarihi

03.01.2006

03.01.2006

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

03.01.2006

01.02.2006

Gelir/Aylık Miktarı

400,00 TL

600,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

 

Örnek 11:

Hak Sahibi/Hak Sahibi

Ölüm Geliri Dosyası-

5510 SK-Baba

Ölüm Aylığı Dosyası-

5510 SK-Baba

Sigortalının Ölüm Tarihi

05.10.2010

05.10.2010

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.11.2010

01.11.2010

Gelir/Aylık Miktarı

400,00 TL

750,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanmayacak

Uygulanmayacak

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

 

Örnek 12:

Hak Sahibi/Hak Sahibi/Sigortalı

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK-Eş

Ölüm Aylığı Dosyası-

506 SK-Eş

Yaşlılık Aylığı Dosyası-506 SK

Sigortalının Ölüm/ Tahsis Talep Tarihi

15.04.2005

15.04.2005

25.04.2008

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

15.04.2005

01.05.2005

01.05.2008

Gelir/Aylık Miktarı

455,00 TL

650,00 TL

900,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Yarım(Y)

Tam(T)

Tam(T)

 

Örnek 13:

Hak Sahibi/Hak Sahibi/Sigortalı

Yaşlılık Aylığı Dosyası-506 SK

Ölüm Geliri Dosyası-

506 SK-Eş

Ölüm Aylığı Dosyası-

506 SK-Eş

Sigortalının Ölüm/ Tahsis Talep Tarihi

01.01.2000

18.03.2004

18.03.2004

Gelir/Aylık Başlangıç Tarihi

01.02.2000

18.03.2004

01.04.2004

Gelir/Aylık Miktarı

950,00 TL

450,00 TL

700,00 TL

A/S Uygulaması

Uygulanacak (A)

Uygulanacak (S)

Uygulanacak (S)

Aylık Durumu

Tam(T)

Yarım(Y)

Tam(T)

 

V. DİĞER HUSUSLAR

1- Karşılıklı dosyalara ilişkin programlar 5510 sayılı Kanuna göre revize edildikçe işletime açılacaktır.

2- Eşinden dolayı aldığı ölüm gelir ve aylığı dosyası Genel Müdürlükte bulunan hak sahiplerinin kendi sigortalılıklarından dolayı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya aylığa hak kazanmaları halinde bağlanacak gelir veya aylığın;

- Aynı sigorta kolu olması halinde ilgili ünite tarafından bağlandıktan sonra,

- Farklı sigorta kolu olması halinde ise gelir veya aylık bağlanmak üzere,

Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

3- Karşılıklı dosyalardan hangi dosyalara merkezde, hangi dosyalara ünitelerce gelir/aylık bağlama işleminin yapılıp, bu dosyaların nerede muhafaza edileceğine ilişkin Ek-2 Tablo Genelge ekindedir.

4- Başkanlığımızca daha önce yayımlanan genelgelerimizde veya Eğitim Notunda bu Genelgeye aykırı hükümler geçersiz sayılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler:

Ek 1: Tercih Yazısı

Ek 2: Tablo


 

EK-1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.

Konu : Tercih Bildirimi.

 

 

Sayın ------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra vefat eden sigortalıların hak sahiplerine Kanunun 33. maddesi gereği ölüm sigortasından aylık, 20. maddesi hükmü gereği ise ölüm geliri bağlanmaktadır.

Diğer taraftan, Kanunun 54. maddesinde birden fazla dosyadan gelir, aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda;

- Uzun vadeli sigorta kollarından, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından,

- Kısa vadeli sigorta kollarından, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından,

aylık veya gelir bağlanacağı öngörülmüştür.

Buna göre, tarafınıza eşinizden veya ana/babanızdan dolayı ……/……/……. tarihli ölüm gelir/aylık talebinize istinaden yapılan incelemede, ………………….. tahsis/emekli sicil numarası ile ana ve/veya baba-eşinizden ölüm gelir/aylığı aldığınız tespit edildiğinden, tercih ettiğiniz gelir/aylığı bildirmeniz halinde gerekli işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İl Müdür Yardımcısı


 

 

Bağlanacak Gelir/Aylık

 

Daha Önce Bağlanmış Karşılıklı Dosyası (Gelir/Aylık)

Karşılıklı Dosyasının Bulunduğu Yer

Gelir/Aylığı Bağlayacak Birim

Kullanılacak Tahsis Seri No

Dosyaların Muhafaza Edileceği Yer

1

Malullük/Yaşlılık Aylığı/Sürekli İş Göremezlik Geliri

Malullük/Yaşlılık Aylığı/Sürekli İş Göremezlik Geliri

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün karşılıklı dosyalarda kullanılmak üzere ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ünite

Aynı Ünite

Üniteye yetki devri çerçevesinde tahsis edilen numaralar

Aynı Ünite

Farklı Ünite

Gelir/aylık bağlanan dosyası ünitede tutulan sigortalılara daha sonra farklı sigorta il/sigorta müdürlüğünce gelir/aylık bağlanması gereken durumlarda, tahsis belgeleri ilk üniteye gönderilir. (12-157 sayılı Genelge)

İlk dosyanın muhafaza edildiği üniteye Genel Müdürlük tarafından yetki devri çerçevesinde tahsis edilen numaralar

Ünite

2

Malullük/Yaşlılık

Ölüm Aylığı (eşinden)

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün karşılıklı dosyalarda kullanılmak üzere ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ölüm Geliri

(eşinden)

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

3

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Ölüm Aylığı (eşinden)

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

Ölüm Geliri

(eşinden)

 

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün karşılıklı dosyalarda kullanılmak üzere ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

4

Ölüm Aylığı (eşinden)

Malullük/

Yaşlılık Aylığı

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ünite

5

Ölüm Aylığı (eşinden)

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ünite

6

Ölüm Geliri (eşinden)

Malullük/Yaşlılık Aylığı

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ünite

7

Ölüm Geliri (eşinden)

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Ünite

8

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

9

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

10

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

11

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

12

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

13

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

14

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

15

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük Serisi

Genel Müdürlük

16

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

17

Ölüm Geliri (Anneden) Çocuk

Ölüm Aylığı (Anneden) Çocuk

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

18

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

19

Ölüm Geliri (Babadan) Çocuk

Ölüm Aylığı (Babadan) Çocuk

Genel Müdürlük

Ünite

Gn. Md.lüğün ilgili üniteye tahsis ettiği numaralar

Genel Müdürlük

Not: Tabloda 2, 3, 4 ve 7 numaralı sırada yer alan dosyaların üniteler tarafından bağlanması işlemleri;

- Ölüm aylıkları için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalılar,

- Ölüm gelirleri için ölen sigortalının ölüm gelirine esas son takvim ayı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar

için söz konusudur.

 

_______________________________________________________________________

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.