SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/69

 

Tarih        : 14.05.2009

Konu        : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5-1(e) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 14.05.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi