SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/68

 

Tarih        : 07.05.2009

Konu        : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5-1(e) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. ve 5-1(e) maddelerine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 07.05.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) EK-2/D’de Eklenen ilaçlar Listesi

            2-) EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi

            3-) EK-2/D’den Çıkarılacak ilaçlar Listesi