SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Organizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/53

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

Tarih        : 30.03.2009

Konu         : Sosyal Güvenlik Merkezleri 

 

Yönetim Kurulumuzun 13.03.2009 tarih ve 2009/112 sayılı kararıyla; kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmetin yaygınlaştırılması açısından coğrafi şartlar, ulaşım imkanları ve demografik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde ekli listede belirtilen altı ilçede daha sosyal güvenlik merkezi kurulmasına,

Ayrıca Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce kurulmasına karar verilen İstanbul ili Sarıgazi Sosyal Güvenlik Merkezi isminin “Sancaktepe Sosyal Güvenlik Merkezi”, Afyonkarahisar ili Sincanlı Sosyal Güvenlik Merkezi isminin ise “Sinanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak değiştirilmesine,

Kurulması uygun görülen sosyal güvenlik merkezlerinin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistik ihtiyaçları için planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimlerle koordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

EK: SGM Listesi (1 Sayfa)

 

 

 

YENİ KURULACAK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ

İL

İLÇE

SGM Adı

 Toplam Sayı

GÜMÜŞHANE

Kürtün

Kürtün Sosyal Güvenlik Merkezi

1

GİRESUN

Şebinkarahisar

Şebinkarahisar Sosyal Güvenlik Merkezi

1

ISPARTA

Şarkikaraağaç

Şarkikaraağaç Sosyal Güvenlik Merkezi

1

KASTAMONU

İnebolu

İnebolu Sosyal Güvenlik Merkezi

1

KIRIKKALE

Keskin

Keskin Sosyal Güvenlik Merkezi

1

YALOVA

Altınova

Altınova Sosyal Güvenlik Merkezi

1

GENEL TOPLAM

6